Címke: önkéntes nyugdíjpénztár

Gyakran ismételt kérdések

Főbb adatok

Hogyan tud belépni az önkéntes nyugdíjpénztárba?

Miért szükséges azonosítanom magam?

Hogyan lehet másik önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni?

Hogyan tudja bejelenteni az általános (nem az átvilágításhoz/azonosításhoz szükséges!) adataiban történt változást (pl. levelezési cím)?

Hogyan tudja bejelenteni az átvilágításhoz/azonosításhoz szükséges személyes adatait érintő változást (pl. lakcímváltozás, új személyi igazolvány)?

Van-e belépési díj?

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Mi a menete a csoportos beszedési megbízás beállításának?

Csoportos beszedési megbízás esetén mikor kerül levonásra a Pénztár által a havi tagdíj összege?

Hogyan alakul a tagdíjbefizetés alapok közötti felosztása?

Mi történik, ha a tag nem tudja teljesíteni a tagdíjfizetési kötelezettségét?

Jár-e adókedvezmény a tagdíjbefizetések után?

Van lehetőség tagi kölcsön igénylésére?

10 év letelte után hogyan juthat hozzá megtakarításához?

Nyugdíjasként hogyan veheti ki a megtakarítását?

Mi a teendő, ha szeretne átlépni egy másik nyugdíjpénztárba?

Kapnak-e értesítést az egyéni számlájuk alakulásáról?

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Van-e lehetőség portfóliót választani?

Internetes egyenleglekérdezés

Haláleseti kedvezményezett részére történő kifizetésnek mi a menete?

Örökös részére történő kifizetésnek mi a menete?

Főbb adatok

Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 97.
Fax: 06/1-452-54-01
E-mail: nyugdijpenztar.hu@generali.com
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Honlap: nyp.generalipenztar.hu

Hogyan tud belépni az önkéntes nyugdíjpénztárba?

Abban az esetben, ha úgy döntött, hogy belép önkéntes nyugdíjpénztárunkba, kérjük, töltse ki Belépési nyilatkozatunkat, melyet aláírás után juttasson el Pénztárunk levelezési címére, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt, vagy adja le személyesen az ország egész területén megtalálható Generali Biztosító Zrt. kirendeltségeken.

Elektronikus úton történő belépéshez kérjük, kattintson ide.

Tanácsadó munkatársunkkal történő kapcsolatfelvételhez kérjük, kattintson ide.

A pénztár levelezési címe:
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
6701 Szeged, Pf. 97.

Tagsági jogviszonya az első havi tagdíj megfizetésével – átlépés esetén az áthozott vagyon beérkezésével – jön létre. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat átutalással, csekken, csoportos beszedési megbízással vagy munkáltatóján keresztül is fizetheti.
Pénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000097-04390000 (UniCredit Bank)

Miért szükséges azonosítanom magam?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok és szolgáltatásra jogosult személyek átvilágítását, beazonosítását elvégezze.

2020. január 10-étől hatályos módosítás szerint egyszerűsített átvilágítás esetén szükséges a postai úton megküldendő:

  • kézzel aláírt adatközlő nyilatkozatban a tényleges tulajdonosi és a kiemelt közszereplői nyilatkozat megtétele,
  • kötelező melléklet a személyazonosító igazolvány mindkettő, valamint a lakcímigazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata.

A beazonosítási kötelezettség elsődlegesen a tagsági jogviszony keletkezéséhez kapcsolódik, ugyanakkor egyes esetekben, főként kifizetéskor, szolgáltatás igénybevételekor, valamint kockázatérzékenységi alapon az ügyfél azonosító adataiban bekövetkezett változás esetén a már azonosított pénztártag esetében is újra szükséges lehet az átvilágítási intézkedések elvégzése.

Bővebb információ:

https://nyp.generalipenztar.hu/ugyfel-atvilagitas/

Hogyan lehet másik önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni?

Ha Ön még nem tagja Pénztárunknak, a belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni átlépési szándékát és megadni az átadó pénztár nevét. Pénztárunk ez alapján megkeresi az átadó Pénztárat (befogadó nyilatkozatot küldünk) és intézkedik számlaegyenlegének átutalásáról.

Tagszervező nélküli, elektronikus úton történő belépés esetén szükséges Pénztárunk Átlépési nyilatkozatát 2 példányban kitölteni, és levelezési címünkre azokat megküldeni, vagy AVDH-s aláírással ellátva a pénztár e-mail címére.

Amennyiben már Tagunk és úgy kíván átlépni másik pénztárból, a fentebb említett honlapunkról is letölthető Átlépési nyilatkozatot kell 2 példányban Pénztárunk levelezési címére eljuttatni, vagy AVDH-s aláírással ellátva a pénztár e-mail címére.

Az átlépését minden esetben jeleznie kell a másik nyugdíjpénztár felé is! Az átadó pénztár az átadást a személyes azonosítás hiányában megtagadhatja.

Hogyan tudja bejelenteni az általános (nem az átvilágításhoz/azonosításhoz szükséges!) adataiban történt változást (pl. levelezési cím)?

Az adataiban történt változást adatmódosító nyilatkozat kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk felé.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

  • e-mail üzenetben a nyugdíjpenztar.hu@generali.com címre vagy
  • postai úton a 6701 Szeged, Pf. 97 címre.

Hogyan tudja bejelenteni az átvilágításhoz/azonosításhoz szükséges személyes adatait érintő változást (pl. lakcímváltozás, új személyi igazolvány)?

Személyes adataiban történő változást az Adatközlő egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához nyomtatványunk kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk felé. A nyilatkozatot postai úton szükséges megküldeni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt.

Van-e belépési díj?

A belépési díj 4000 Ft, amelyet befizethet csekken, vagy az első egyéni/munkáltatói tagdíjból levonásra kerül.

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

A minimális havi tagdíj mértéke 5000 Ft. 2024. január 1-től: 8000 Ft/hó. A pénztártag a belépéskor vállalt tagdíjat bármikor módosíthatja, illetve a tagdíjon felül eseti befizetést is teljesíthet.

Banki átutalás
A tagdíjat a banknak adott állandó megbízással átutalhatja lakossági bankszámlájáról. A közleményben kérjük, tüntesse fel nevét és adóazonosító jelét.

Csoportos beszedési megbízás (Inkasszó)
Pénztárunk kezdeményezi a tagdíjak beszedését az Ön számlavezető bankjánál. 

Munkáltatói átutalás
Foglalkoztatójánál igényelheti, hogy a nettó béréből levonva munkáltatója utalja át Pénztárunknak az Ön tagdíját. Ha a tagdíjfizetésnek ezt a módját választja, mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól!
Kafetéria rendszeren keresztül is utalhat hozzájárulást egyéni számlájára.
A munkáltatói átutaláshoz minden esetben szükséges munkáltatói szerződés megkötése Pénztárunkkal.

Mi a menete a csoportos beszedési megbízás beállításának?

Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja a tagdíj befizetéseit teljesíteni, Pénztárunk felhatalmazó nyilatkozatát szükséges kitölteni, és számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója, vagy pénztárunk (6701 Szeged Pf. 97) részre visszaküldeni.

Gyorsabb ügyintézés érdekében van lehetősége internetbankon keresztül beállítani a felhatalmazást, ebben az esetben a tagdíj összegének megadásához az adatmódosító nyilatkozatunkat legyen kedves eljuttatni részünkre:

• postai úton a 6701 Szeged, Pf. 97 címre vagy,
• e-mailben a nyugdijpenztar.hu@generali.com e-mail címre.

Beállításhoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
Kedvezményezett azonosítója: A18215625
Kedvezményezett bankszámla száma: 10918001-00000097-04390000

Csoportos beszedési megbízás esetén mikor kerül levonásra a Pénztár által a havi tagdíj összege?

Pénztárunk minden hónap első munkanapján indítja a tagdíjak beszedését, sikertelen levonás esetén pedig a hónap közepén pótinkasszót indít.

Hogyan alakul a tagdíjbefizetés alapok közötti felosztása?

A tagdíjfelosztás sávosan történik.

Példák a sávos költség levonásra az éves befizetések szerint:

Mi történik, ha a tag nem tudja teljesíteni a tagdíjfizetési kötelezettségét?

A tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági jogviszony megszűnését. A Pénztár a tagdíj-nemfizető pénztártagok egyéni számlájának terhére, de legfeljebb a hozam összegéig a tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjától a tagdíj–megnemfizetési időszak végéig tagdíj-megnemfizetés miatti költséget számít fel, melynek mértéke a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányada.

Jár-e adókedvezmény a tagdíjbefizetések után?

Az egyéni befizetések, a munkáltatói tagdíjak valamint a munkáltató által adományként fizetett támogatás egyéni számlán jóváírt összege után 20% adó-visszatérítés vehető igénybe, az adó-visszatérítés mértéke évi maximum 150 000 Ft.
A visszaigényelhető adót az adóhatóság, Ön által az adóbevallásában megjelölt önkéntes pénztárba utalja, a pénztár pedig 100%-ban jóváírja egyéni számláján. Ez azt jelenti, hogy a visszautalt adókedvezmény – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarítását fogja gyarapítani.

Van lehetőség tagi kölcsön igénylésére?

Igen, amennyiben 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és az egyenlege eléri a 100 000 Ft-ot. Tagi kölcsönt az egyenlege 30%-ának erejéig vehet igénybe. A Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor kamatot, illetve egyszeri folyósítási díjat számol fel. A folyósítási díj összege 4000 Ft.  A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +5%.
A Pénztár a tagi kölcsönt a folyósítási díjjal és kamattal csökkentve egyösszegben utalja át az igénylő Pénztártag részére.
A tagi kölcsön összegének visszafizetése a futamidő végén (12 hónap) egyösszegben esedékes.

10 év letelte után hogyan juthat hozzá megtakarításához?

4,5 M Ft alatti kifizetés igényléséhez a Nyilatkozat 10 éves pénztártagság esetén (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére) nyomtatványt szíveskedjen eljuttatni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt Pénztárunk levelezési címére, vagy leadhatja személyesen bármelyik Generali kirendeltségen.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97.
4,5 M Ft feletti kifizetés igényléséhez a Nyilatkozat 10 éves pénztártagság esetén (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatványunkkal, illetve annak mellékleteivel kérjük fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy bármelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük hozza magával és mutassa be érvényes személyes okmányait.

Nyugdíjasként hogyan veheti ki a megtakarítását?

Nyugdíjasként a teljes összeg adómentesen igényelhető, azonban a 2013.01.01-je után belépett Pénztártagok esetében a kifizetés adómentességéhez szükséges a 10 éves tagsági jogviszony megléte. A kifizetés történhet egyösszegben, illetve járadékkfizetés formájában.

Limit (4,5 millió forint) alatti kifizetés esetén:
Kifizetés igényléséhez a Nyilatkozat nyugdíjszolgáltatás esetén (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére), vagy Nyilatkozat járadékszolgáltatás esetén (4,5 M Ft alatti kifizetés igénylésére) nyomtatványt szíveskedjen postai úton eljuttatni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt Pénztárunk levelezési címére, vagy leadhatja személyesen bármelyik Generali kirendeltségen.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97.

Limit (4,5 millió forint) feletti kifizetés esetén:
Kifizetés igényléséhez a Nyilatkozat nyugdíjszolgáltatás esetén (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére), vagy Nyilatkozat járadékszolgáltatás esetén (4,5 M Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatványunkkal, illetve annak mellékleteivel kérjük fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy bármelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük hozza magával és mutassa be érvényes személyes okmányait.
A nyilatkozathoz csatolni kell a nyugdíjazásáról szóló teljes nyugdíjmegállapító határozatot, vagy a nyugdíjhatározat első és a pecséttel ellátott oldalának másolatát két tanúval hitelesítve.
Amennyiben az igényelt összeg meghaladja a számlaegyenleg 85%-át úgy a jogszabály rendelkezései szerint a kifizetés két részletben történik. Ebben az esetben az egyenleg 85%-a 15 napon belül kifizetésre, majd a hátralévő összeg a kifizetés tárgynegyedéves zárását követő 50. napon kerül kifizetésre. A hátralévő összeg a negyedéves hozamelszámolás elvégzését követően kerül megállapításra, és az nem egyezik meg a kifizetés kérésekor aktuális számlaegyenleg 15%-ával, (negatív hozamkörnyezet esetén kevesebb is lehet).

Mi a teendő, ha szeretne átlépni egy másik nyugdíjpénztárba?

Az átlépési szándékáról mindkét nyugdíjpénztár felé írásban kell nyilatkoznia.
Ezután a két nyugdíjpénztár egymás között intézi az átlépést.
Az átlépés elindításához a Nyilatkozat más nyugdíjpénztárba történő átlépéskor (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére) vagy a Nyilatkozat más nyugdíjpénztárba történő átlépéskor (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatvány kitöltése szükséges.
(Kérjük Felhatalmazó nyilatkozattal és Azonosító adatlappal fáradjon be valamelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük mutassa be személyes okmányait.)

Kapnak-e értesítést az egyéni számlájuk alakulásáról?

Pénztártagjaink részére a tárgyévet követő év június 30-ik napjáig egyéni számlaértesítőt küldünk. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adóigazolást a tárgyévet követő év január 31-ik napjáig küldjük meg.

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Kedvezményezett jelölés esetén a Kedvezményezett jelölő nyilatkozat kitöltése szükséges. A korábban megadott adatok bármikor módosíthatóak. Új nyilatkozat kitöltésével az előző adatok törlődnek.

Van-e lehetőség portfóliót választani?

Nyugdíjpénztárunknál 4 féle portfólió közül lehet választani:
Eldorado Standard
Eldorado Medium
Eldorado Business
Eldorado Abszolút Hozam

Pénztártagjaink negyedévente, január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei és október 1-jei fordulónapokkal válthatnak portfóliót. A portfólióváltás feltétele, hogy a helyesen kitöltött kérelem a fordulónapot megelőzően legalább 3 munkanappal érkezzen be a pénztárhoz. Az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetés egy ezreléke, de legfeljebb 2000 Ft.

Internetes egyenleglekérdezés

Egyenlegét weboldalunkon keresztül tudja nyomon követni, a fejlécben megtalálható Egyenleglekérdezés gomb segítségével.
A bejelentkezéshez szükség lesz a tagsági azonosítóra (vagy az adóazonosító jelre) és a jelszóra. A belépéshez szükséges jelszót e-mailen küldjük meg Pénztártagjaink számára. Amennyiben Önnek még nincs Pénztárunknál regisztrált e-mail címe, kérjük, hogy adatmódosító nyilatkozatunkon adja meg és juttassa el Pénztárunk részére fax vagy levél útján.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
6701 Szeged, Pf. 97.
Fax: 06 (1) 452 5401

Haláleseti kedvezményezett részére történő kifizetésnek mi a menete?

4,5 M Ft alatti kifizetés igényléséhez a Kedvezményezett rendelkezése (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére) nyomtatványt szíveskedjen eljuttatni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt Pénztárunk levelezési címére, vagy leadhatja személyesen bármelyik Generali kirendeltségen.

4,5 M Ft feletti kifizetés igényléséhez a Kedvezményezett rendelkezése (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatványunkkal, illetve annak mellékleteivel kérjük fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy bármelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük hozza magával és mutassa be érvényes személyes okmányait.

Csatolandó dokumentum:

  • Halotti anyakönyvi kivonat másolata

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97.

Örökös részére történő kifizetésnek mi a menete?

Amennyiben nincs megjelölve kedvezményezett, akkor a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösök részére teljesít a Pénztár kifizetést.

4,5 M Ft alatti kifizetés igényléséhez a Kedvezményezett rendelkezése (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére) nyomtatványt szíveskedjen eljuttatni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt Pénztárunk levelezési címére, vagy leadhatja személyesen bármelyik Generali kirendeltségen.

4,5 M Ft feletti kifizetés igényléséhez a Kedvezményezett rendelkezése (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatványunkkal, illetve annak mellékleteivel kérjük fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy bármelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük hozza magával és mutassa be érvényes személyes okmányait.

Csatolandó dokumentum: 

  • Halotti anyakönyvi kivonat másolata
  • Jogerős hagyatékátadó végzés