Tagi kölcsön

Önkéntes nyugdíjpénztári tagjaink egyszerűen és kedvező feltételekkel igényelhetnek tagi kölcsönt.


Az alábbi – jogszabályban előírt – feltételek alapján biztosítjuk a kölcsönfelvételi lehetőséget

Tagi kölcsön olyan Pénztártagnak nyújtható, aki legalább 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá korábbi tagi kölcsön igényléseiből fennálló fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette. A folyósítható tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a tag egyéni számláján a kölcsönfolyósítás időpontjában nyilvántartott megtakarítás 30%-át, de nem lehet kevesebb, mint 30 000 Ft
A tagi kölcsön futamideje 1 év.

A tagi kölcsön felvételéhez szükséges feltételeket Tagi kölcsön szabályzatunk tartalmazza.


A tagi kölcsön igénylésének folyamata

A Tagi kölcsön igénylőlap (4,5 m Ft alatti kifizetés esetén)  vagy a Tagi kölcsön igénylőlap (4,5 m Ft feletti kifizetés esetén) nyomtatványt kitöltés után a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, 6701 Szeged, Pf. 97 levelezési címre kell megküldeni.
A Pénztár a beérkezett tagi kölcsön igényt legfeljebb 30 napon belül elbírálja, az elbírált kölcsönről szerződést készítünk, melyet aláírásra megküldünk a Pénztártag részére.
A kölcsönt – a Tag által aláírt – Tagi kölcsön szerződés Pénztárunkhoz való beérkezését követő 10 munkanapon belül folyósítjuk.


A tagi kölcsönigényhez kapcsolódó fontos információk

A kölcsönigénylés elbírálása a számviteli rendért felelős vezető, illetve a jogtanácsos hatásköre, akik a kölcsönnyújtás feltételeinek megléte és a Pénztár kölcsönnyújtási lehetőségei figyelembevételével döntenek a kölcsönösszeg folyósításáról.
A kölcsön folyósítási díja: 4000 Ft.
A tagi kölcsön kamata a kölcsön elbírálásakor érvényben lévő jegybanki alapkamat + 5%, amelyet a folyósításkor levon a Pénztár.
A kölcsönösszeget lejáratkor kell egy összegben visszafizetni.
Amennyiben a kölcsön a lejáratát követő 30 napon belül felszólítás ellenére sem kerül visszafizetésre, a Pénztár a kölcsön összegét és annak kamatterhét automatikusan levonja a Pénztártag egyéni számláján nyilvántartott megtakarításból, mely után így a Pénztártagnak személyi jövedelemadó és SZOCHO fizetési kötelezettsége keletkezik.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!