Tájékoztató a 2022. október 1-jén beolvadó Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár tagjai részére

A Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár 2022. október 1-jén beolvadt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba, ezzel egyidejűleg a Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár megszűnt.

A jogutódlásra tekintettel a Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár tagjai a beolvadás időpontjával a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjává váltak.

A beolvadás fordulónapjával megkezdődött a befogadó Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nyilvántartó rendszerébe a beolvadó Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok adatainak átadása.

A fordulónapot megelőzően a sikeres migrációhoz szükséges felkészülés megtörtént, így jelenleg az éles adatok átadása és azok ellenőrzése zajlik. A migráció lezárásáig a tagi számlákkal kapcsolatos ügyintézés átmenetileg szünetel.

Mind a beolvadó, mind a befogadó pénztár mindent megtesz, hogy minél rövidebb idő alatt lezáruljon az adatátadás. A migráció várható átfutási ideje 8-10 munkanap.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztári tagsági jogviszony létrejöttére tekintettel Pénztárunk október hónapban a beolvadó pénztár minden tagjának postai úton megküldi:

  • az új Tagsági okiratát,
  • Pénztárunk Alapszabályát,
  • tájékoztatót az új tagsággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról,
  • a portfólió váltáshoz szükséges nyilatkozatot. 

Tagsági jogviszonyról való rendelkezés:

A beolvadó pénztár tagja tagsági jogviszonyáról írásban rendelkezhet a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapján található nyomtatványok felhasználásával.

A beolvadással az átvevő pénztár elismeri a beolvadó pénztártagok előző pénztárban szerzett várakozási idejét, az önkéntes nyugdíjpénztári rendszerbe történt első belépés dátuma lesz a szolgáltatási/kifizetési igények kapcsán a várakozási idő kezdete.

Portfólió választás lehetősége:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai 2022. október 1-jei dátummal (a Választható Portfóliós Szabályzat 4.3 pontja alapján) az ELDORADO MEDIUM, azaz a kiegyensúlyozott portfólióba kerültek. Azoknak a pénztártagoknak a megtakarítása, akik korábban a beolvadó Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál, és a befogadó Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál is egyidejűleg tagsággal rendelkeztek, a befogadó nyugdíjpénztári portfólióba került.

A beolvadást követő 50 napon belül (2022.11.19-ig) van lehetőség a beolvadó Pénztártagoknak díjmentesen portfóliót váltani, a portfólióváltás fordulónapja a beolvadás napját követő negyedév első napja (2023.01.01.-je).

A kitöltött portfólió váltó nyilatkozat visszaküldése történhet a pénztár posta- és e-mail címére, valamint személyesen a pénztár ügyfélszolgálatán.

Tagdíj fizetés:

A személyes ügyfélszolgálaton a tagdíjak készpénzben történő befizetésének lehetősége megszűnik.

A tagdíjfizetés módjáról, az egységes tagdíj összegéről és a befizetések tartalékok közötti felosztásáról itt olvashat.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma: 10918001-00000097-04390000

Kérjük átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel adóazonosító jelét!

Internetes egyenleg lekérdezés

Pénztári egyenlegének nyomon követésére október második felétől lehetősége van a honlapunk fejlécén található Egyenleglekérdezés gomb segítségével. A portálon megtekintheti számla forgalmát, tőke és hozam adatait és a továbbiakban ide kerül feltöltésre a tagsági okirat, az éves adóigazolások, illetve az egyéb dokumentumok. (A beolvadással a korábbi számlaadatait nyitó összegekkel találja, amennyiben részletesebb bontásra van szüksége, keresse ügyfélszolgálatainkat.)

Az első belépéshez és a regisztrációhoz szüksége lesz az új tagkódjára, születési dátumára, illetve a pénztár által (október második felében) e-mailben kiküldött kódjára (amennyiben a rendszerben rendelkezésre áll az Ön elektronikus elérhetősége).

Ügyintézés:

A korában megszokott személyes ügyfélszolgálat a 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202. címen, változatlanul elérhető a pénztáratagok számára, illetve pénztári ügyeiket ezentúl a Generali Önkénes Nyugdíjpénztár elérhetőségeinek valamelyikén is intézhetik.

A Generali Önkétes Nyugdíjpénztár elérhetőségeit itt találja.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!