Választható portfóliók

Portfóliók bemutatása

Kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan magasabb hozamokat eredményező, vagy inkább kiszámítható, egyenletesen teljesítő befektetési eszközökben tartaná nyugdíjpénztári megtakarításait? A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár által kínált Eldorado Standard, Eldorado Abszolút Hozam, Eldorado Medium, Eldorado Business befektetési portfóliók közül Ön is megtalálhatja hozamelvárásának és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelőt.

Az ELDORADO STANDARD egy konzervatív, alapvetően állampapír alapú portfólió.
A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a 10 százalékot nem haladhatják meg.
A portfólió kockázati besorolása 2-es, alacsony kockázatú. A kockázati besorolás az elmúlt 5 évbeli heti hozamok alakulásán alapul, nem törvényszerűen megbízható mutatója a jövőbeni kockázatoknak.
A Pénztár ezt a portfóliót azoknak a tagoknak ajánlja, akik 3 éven belül nyugdíjszolgáltatást kívánnak igénybe venni, valamint akiknek a kockázatvállalási hajlandósága alacsony.
Azon tagok számára, akik a nyugdíjkorhatártól még távolabb vannak és legalább mérsékelt kockázattűrő képességgel rendelkeznek a Standard portfólió választása hosszabb távon hozamkiesést okozhat az alternatív portfóliókhoz képest.
A portfólióból szolgáltatást igényelni alacsony-mérsékelt veszteség kockázattal jár.

Referencia index:
· 60,0% RMAX
· 40,0% MAX Comp

Az ELDORADO ABSZOLÚT HOZAM portfólió nem rendelkezik stratégiai eszköz összetétellel, célja, hogy a piaci tendenciáktól függetlenül pozitív hozamot érjen el. A vagyonkezelő a kötvény-részvény és egyéb befektetési instrumentumok portfólión belüli súlyarányait és a befektetések régiós és devizális kitettségét dinamikusan kívánja változtatni a kedvező befektetési lehetőségek függvényében. A portfólió összetétele a vagyonkezelő felelőssége. A vagyonkezelő pozitív hozam elérésére törekszik, de a portfólió által elért hozam, várhatóan nem mutat majd törvényszerűen szoros összefüggést a piaci viszonyok alakulásával. Az ELDORADO ABSZOLÚT HOZAM portfólió még nem rendelkezik hozamadatok statisztikáján alapuló kockázati besorolással, de várhatóan mérsékelt kockázati szintet fog képviselni.
A Pénztár ennek a portfóliónak a választását azoknak a pénztártagoknak ajánlja, akik 60 év alattiak és 3 éven belül nyugdíjszolgáltatást nem kívánnak igénybe venni, valamint akiknek a kockázatvállalási hajlandósága mérsékelt és nem rendelkeznek elképzeléssel a nyugdíjpénztári portfóliójuk összetételére vonatkozóan.
Az Eldorado Abszolút Hozam Portfólió választása azon tagok számára okozhat hozamkiesést, akik a nyugdíjkorhatártól még legalább 10 évre vannak és legalább közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek.
Ajánlott befektetési időtáv legalább 2-7 év.

Referencia index:
· 100,0% RMAX +0,5%

Az ELDORADO MEDIUM egy kötvény túlsúlyos kiegyensúlyozott, vegyes portfólió, hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 5-10 éven belül jelentkezik. A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a 45 százalékot nem haladhatja meg.
A portfólió kockázati besorolása 4-es, közepes kockázatú. A kockázati besorolás az elmúlt 5 évbeli heti hozamok alakulásán alapul, nem törvényszerűen megbízható mutatója a jövőbeni kockázatoknak.
A Pénztár ennek a portfóliónak a választását azoknak a pénztártagoknak ajánlja, akik 60 év alattiak és 3 éven belül nyugdíjszolgáltatást nem kívánnak igénybe venni, akiknek a kockázatvállalási hajlandósága mérsékelt-közepes.
A portfólió várható időhorizontja: 5-10 év.

Referencia index:
. 30% RMax
· 40% MAX Comp
· 3,5% BUX
· 3,5% CETOP
· 3,5% MSCI BRIC
· 9% DJ Euro Stoxx 50 index
· 10,5% Standard & Poor’s 500 index

Az ELDORADO BUSINESS egy növekedési jellegű vegyes-portfólió, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök – elsősorban részvények – bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozam-maximalizálásra kell törekedni.
A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a 35 százalékot meg kell haladnia, de nem lehet több, mint 75%.
A portfólió kockázati besorolása 5-ös, számottevő kockázatú. A kockázati besorolás az elmúlt 5 évbeli heti hozamok alakulásán alapul és így nem törvényszerűen megbízható mutatója a jövőbeni kockázatoknak.
A Pénztár ennek a portfóliónak a választását azoknak a pénztártagoknak ajánlja, akik 55 év alattiak és a kockázatvállalási hajlandósága a közepesnél nagyobb, azaz a magasabb hosszú távú hozam reményében el tudják viselni az átmeneti veszteségeket is.
A portfólió választása azon pénztártagok számára, akik a nyugdíjkorhatárhoz 10 évnél közelebb vannak közepes veszteségkockázatot jelent.
A portfólió várható időhorizontja: 10-15 év.

Referencia index:
· 20,0% MAX Comp
· 19,0% RMAX
· 9,0% BUX
· 9,0% CETOP
· 9,0% MSCI BRIC
· 16,0% DJ Euro Stoxx 50 index
· 18,0% Standard & Poor’s 500 index

A részvénytartalomra vonatkozó adatok a táblázatban azért mutathatnak eltérést a szöveges részben közölt adatoktól, mert a részvény befektetési alapok részvénytartalma jellemzően 85%.
A rendszerrel kapcsolatos részletes szabályokat a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Választható portfólió szabályzat tartalmazza.


Érdemes tudni

Pénztártagjaink amennyiben a belépési nyilatkozaton nem választanak portfóliót, akkor automatikusan az Eldorado Medium portfólióba kerülnek besorolásra.
Egy időben csak egy portfóliót lehet választani, azaz nem lehet megosztani az egyéni számlán lévő összeget több portfólió között.
A belépéshez kötődő portfólió választással kapcsolatosan pénztártagjainkat költség nem terheli.
Pénztártagjaink negyedévente, január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei és október 1-jei fordulónapokkal válthatnak portfóliót. A portfólióváltás feltétele, hogy a helyesen kitöltött kérelem a fordulónapot megelőzően legalább 3 munkanappal érkezzen be a Pénztárhoz. Az egyedi portfólióváltással összefüggő, Pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetés egy ezreléke, de legfeljebb 2000 Ft.

A Pénztárunk által elért különböző portfóliók hozamairól itt tájékozódhat.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!