Nyugdíjrendszer

Fiatal korunkban nehéz elképzelni, hogy öt év múlva merre tart karrierünk, tíz év múlva hogy fogják hívni a gyermekünket, vagy húsz év múltán ránk ismernek-e még osztálytársaink. Fiatalon azt is nehéz elképzelni, hogy valamikor nyugdíjasok leszünk és több évtizednyi munka után nehézséget jelenthet a nyugdíjunkból való megélhetés.

 

Társadalombiztosítás

Felosztó-kirovó elven működő rendszer, melynek lényege, hogy a munkaképes lakosság mindenkori befizetett nyugdíjjárulékából kerülnek kifizetésre a nyugdíjjogosultak járadékai.

 

A társadalombiztosítási rendszer tendenciái
A születésszám jelentős csökkenése, majd alacsony szinten való stagnálásának következtében egyre kisebb létszámú újszülött nemzedékek léptek be a népességbe és nőttek fel az elmúlt évtizedekben. Ez azt jelenti, hogy a születések csökkenésével csökkent a foglalkoztatottak száma; egyre kevesebb aktív dolgozónak kell(ene) egyre több nyugdíjast eltartani, így nyugdíjunk mértéke jelentősen elmaradhat dolgozó éveinkben szerzett jövedelmünktől.
A népesség tartós és folyamatos fogyása párhuzamosan zajlik a népesség öregedésével, ami a korösszetétel torzulásával, a gyermek/fiatal, felnőtt és időskorú népesség korosztályainak kedvezőtlen arányváltozásával jár együtt. A népesség öregedésének egyik alapvető, de pozitív értelemben vett oka, hogy a megszületett nemzedékek közül egyre többen érik el, illetve élik meg az időskort.

 

Sajtó hírek

„Két bomba is robbanhat a közeljövőben Magyarországon, már ami a nyugdíjakat illeti. Az egyik, hogy a következő három évben 300 ezer ember fog nyugdíjba menni. Ők a Ratkó-korszak gyermekei, vagyis az 1951-55 között születettek. Ez már rövidtávon nagyon meg fogja terhelni a hazai ellátórendszert, de még nem veszélyezteti azt.
A másik – sokkal súlyosabb – bomba, hogy az elöregedő társadalom miatt 2035-re lényegileg fenntarthatatlanná válik az állami nyugdíjrendszer. Ezt az MNB mondja, egy friss tanulmányában. Szerintük az állami nyugdíj mellé mindenképp kell majd önerő, mert biztosra veszik, hogy a nyugdíjak csökkenni fognak húsz év múlva.”

http://24.hu/fn/penzugy/2016/11/07/hamarosan-robban-a-nyugdijbomba-magyarorszagon/
Öregedünk
A Népességtudományi Intézet munkatársainak előreszámításai szerint nemcsak létszámcsökkenés várható, hanem fokozódó öregedés is. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb megállapítások:
– 1990 elején még 2,1 millió volt a gyermekek, a 0-14 évesek létszáma, 2011-ben már csak 1,5 millió, 2014-ben pedig 1,4 millió. 2060-ra számuk az alapváltozatban 1 millió főre apad. Ez 2060-ra 13% körüli arányt jelent.
 – A 15-64 évesek csoportja az 1990. évi 6,9 millió főről indulva 2014-ben 6,7 milliót tesz ki, így már megkezdődött a csökkenés, amely néhány éven belül – amint az ún. Ratkó-évjáratok elérik a 65 éves korhatárt – felgyorsul. 2030-ban várhatóan 5,6 millió, 2060-ban pedig 4,3 millió fő körül lesz a korcsoport létszáma.
 – Magyarországon az 1990-es évek elején 1,4 millió volt a 65 éves és idősebb népességlétszáma, 2011-ben pedig már 1,7 millió főt számlált a korcsoport. Arányuk a népességben 13%-ról 17%-ra nőtt. 2030-ra 2,1 millió fő lesz ebben a korsávban, arányuk közel lesz a 24%-hoz, 2060-ra pedig 2,6 millió fő lehet 65 év felett, ami 33%-os arányt jelent.
Ez azt jelenti, hogy 45 éven belül minden Magyarország népességének harmada lesz 65 év felett.
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/megrazo-abrakon-magyarorszag-jovoje.217392.html

 

https://www.ksh.hu/interaktiv/storytelling/kormegoszlas/index.html

 

Biztosítsa be saját magának kényelmes nyugdíjas éveit az Önkéntes Nyugdíjpénztárral!

Az önkéntes nyugdíjpénztár segít, hogy munkával töltött, aktív évei alatt kamatadó-mentesen és jó hozamokkal tehessen félre a gondtalan nyugdíjas éveire, a nyugdíjcélú öngondoskodás és előtakarékosság egyik legkedvezőbb formája.
A tőkefedezeti elven működő önkéntes nyugdíjpénztárba bárki beléphet és anyagi lehetősége szerint megtakarítása egy részét a pénztárhoz fizetheti be. A tagok egyéni számláján lévő hozamokkal növelt összeget meghatározott idő letelte után egy összegben, vagy járadék formájában lehet felvenni.
Mivel az állam is méltányolja a társadalombiztosítás hiányosságait korrigáló megoldást, így jelentős adókedvezménnyel segíti az öngondoskodás e formáját.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!