Gyakran ismételt kérdések

Főbb adatok

Hogyan tud belépni az önkéntes nyugdíjpénztárba?

Hogyan lehet másik önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni?

Hogyan tudja bejelenteni az adataiban történt változást?

Van-e belépési díj?

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Hogyan alakul a tagdíjbefizetés alapok közötti felosztása?

Mi történik, ha a tag nem tudja teljesíteni a tagdíjfizetési kötelezettségét?

Jár-e adókedvezmény a tagdíjbefizetések után?

Van lehetőség tagi kölcsön igénylésére?

10 év letelte után hogyan juthat hozzá megtakarításához?

Nyugdíjasként hogyan veheti ki a megtakarítását?

Mi a teendő, ha szeretne átlépni egy másik nyugdíjpénztárba?

Kapnak-e értesítést az egyéni számlájuk alakulásáról?

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Van-e lehetőség portfóliót választani?

Internetes egyenleglekérdezés

Főbb adatok

Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000
Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf.: 97.
Fax: 06/1-452-54-01
E-mail: nyugdijpenztar.hu@generali.com
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Honlap: nyp.generalipenztar.hu

Hogyan tud belépni az önkéntes nyugdíjpénztárba?

Amennyiben úgy döntött, hogy belép önkéntes nyugdíjpénztárunkba, kérjük, töltse ki Belépési nyilatkozatunkat, melyet elektronikus formában honlapunkon is elérhet az Elektronikus belépés gomb segítségével. Aláírás után juttassa el Pénztárunk levelezési címére, vagy adja le személyesen az ország egész területén megtalálható Generali Biztosító Zrt. kirendeltségeken.

Az Önkéntes Nyugdíjpénztár levelezési címe:
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
6713 Szeged, Pf. 97.

Tagsági jogviszonya az első havi tagdíj megfizetésével – átlépés esetén az áthozott vagyon beérkezésével – jön létre. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy munkáltatóján keresztül is fizetheti.
Pénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000097-04390000 (UniCredit Bank)

Hogyan lehet másik önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni?

A belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni átlépési szándékát és megadni az átadó pénztár nevét. Pénztárunk ez alapján megkeresi az átadó Pénztárat (befogadó nyilatkozatot küldünk) és intézkedik számlaegyenlegének átutalásáról. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, az Átlépési nyilatkozatot két példányban töltse ki.
Az átlépését minden esetben jeleznie kell a másik nyugdíjpénztár felé is!

Hogyan tudja bejelenteni az adataiban történt változást?

Az adataiban történt változást az adatmódosító nyilatkozat kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk részére. Amennyiben névváltozást kíván bejelenteni, a nyilatkozat mellé legyen szíves csatolni személyi igazolványának másolatát.

Van-e belépési díj?

A belépési díj 4000 Ft, amelyet befizethet az első tagdíjas csekken, vagy az első egyéni/munkáltatói tagdíjból levonásra kerül.

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

A minimális havi tagdíj mértéke 4000 Ft. A Pénztártag a belépéskor vállalt tagdíjat bármikor módosíthatja, illetve a tagdíjon felül eseti befizetést is teljesíthet.

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Banki átutalás
A tagdíjat a banknak adott állandó megbízással átutalhatja lakossági bankszámlájáról. A közleményben kérjük, tüntesse fel nevét és adóazonosító jelét.

Csoportos beszedési megbízás (Inkasszó)
Pénztárunk kezdeményezi a tagdíjak beszedését az Ön számlavezető bankjánál. Ehhez kérjük, töltse ki Csoportos beszedési megbízás nyomtatványunkat és aláírás után juttassa el levelezési címünkre.

Munkáltatói átutalás
Foglalkoztatójánál igényelheti, hogy a nettó béréből levonva munkáltatója utalja át Pénztárunknak az Ön tagdíját. Ha a tagdíjfizetésnek ezt a módját választja, mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól!
Kafetéria rendszeren keresztül is utalhat hozzájárulást egyéni számlájára.
A munkáltatói átutaláshoz minden esetben szükséges munkáltatói szerződés megkötése Pénztárunkkal.

Hogyan alakul a tagdíjbefizetés alapok közötti felosztása?

A tagdíjfelosztás sávosan történik.

Példák a sávos költség levonásra az éves befizetések szerint:

Mi történik, ha a tag nem tudja teljesíteni a tagdíjfizetési kötelezettségét?

A tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági jogviszony megszűnését. A Pénztár a tagdíj-nemfizető pénztártagok egyéni számlájának terhére, de legfeljebb a hozam összegéig a tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjától a tagdíj–megnemfizetési időszak végéig tagdíj-megnemfizetés miatti költséget számít fel, melynek mértéke a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányada.

Jár-e adókedvezmény a tagdíjbefizetések után?

Az egyéni befizetések valamint a munkáltató által adományként fizetett támogatás egyéni számlán jóváírt összege után 20% adó-visszatérítés vehető igénybe, az adó-visszatérítés mértéke évi maximum 150 000 Ft.

A visszaigényelhető adót az adóhatóság, Ön által az adóbevallásában megjelölt önkéntes pénztárba utalja, a Pénztár pedig 100%-ban jóváírja egyéni számláján. Ez azt jelenti, hogy a visszautalt adókedvezmény – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarítását fogja gyarapítani.

Van lehetőség tagi kölcsön igénylésére?

Igen, amennyiben 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és az egyenlege eléri a 100 000 Ft-ot. Tagi kölcsönt az egyenlege 30%-ának erejéig vehet igénybe. A Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor kamatot, illetve egyszeri folyósítási díjat számol fel. A folyósítási díj összege 4000 Ft.  A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +5%.
A Pénztár a tagi kölcsönt a folyósítási díjjal és kamattal csökkentve egyösszegben utalja át az igénylő Pénztártag részére.
A tagi kölcsön összegének visszafizetése a futamidő végén (12 hónap) egyösszegben esedékes.

10 év letelte után hogyan juthat hozzá megtakarításához?

A kifizetés igényléséhez a Nyilatkozat 10 éves pénztártagsággal rendelkező pénztártagok részére nyomtatvány kitöltése szükséges.
(Ehhez a Felhatalmazó nyilatkozattal és Azonosító adatlappal kérjük fáradjon be valamelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük mutassa be személyes okmányait.)

1., Kérheti az egyéni számlán lévő teljes összeg kifizetését a tagsága megszüntetésével.
(a hozam adómentes, a tőke rész egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, ezért szja kerül levonásra, valamint SZOCHO fizetési kötelezettség terheli).

2., Kérheti az egyéni számláján lévő teljes összeg kifizetését a tagsága fenntartásával.
(a hozam adómentes, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, ezért szja kerül levonásra, valamint SZOCHO fizetési kötelezettség terheli).

3., Kérheti a számláján felhalmozott hozam (adómentesen) vagy részösszeg kifizetését.
Amennyiben a részösszeg meghaladja a hozam összegét, a tőkéből kiegészített összeg szintén adóköteles.

A kifizetés két részletben történik. Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül utaljuk az egyenleg 85%-át. A maradék 15% a negyedév lezárását követő 50. napon kerül kifizetésre.
Hozam kifizetés esetén az összeg 15 nap elteltével, egyösszegben kerül kiutalásra.

Nyugdíjasként hogyan veheti ki a megtakarítását?

Nyugdíjasként a teljes összeg adómentesen igényelhető, azonban a 2013.01.01-je után belépett Pénztártagok esetében a kifizetés adómentességéhez szükséges a 10 éves tagsági jogviszony megléte.
A kifizetés történhet egyösszegben, illetve járadékkfizetés formájában. Az igényléshez a Nyilatkozat egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igényléséhez  vagy a Nyilatkozat járadékszolgáltatás igényléséhez nyomtatvány kitöltése szükséges.
(A Felhatalmazó nyilatkozattal és Azonosító adatlappal kérjük fáradjon be valamelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük mutassa be személyes okmányait.)
A nyilatkozathoz csatolni kell a nyugdíjazásáról szóló határozat első és a pecséttel ellátott oldalának másolatát két tanúval hitelesítve.
Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott tagi kölcsön összegével, illetve tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. Olyan elszámolás esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor az összeg 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

Mi a teendő, ha szeretne átlépni egy másik nyugdíjpénztárba?

Az átlépési szándékáról mindkét nyugdíjpénztár felé írásban kell nyilatkoznia.
Ezután a két nyugdíjpénztár egymás között intézi az átlépést.
Az átlépés elindításához a Nyilatkozat más nyugdíjpénztárba történő átlépésről nyomtatvány kitöltése szükséges.
(Kérjük Felhatalmazó nyilatkozattal és Azonosító adatlappal fáradjon be valamelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük mutassa be személyes okmányait.)

Kapnak-e értesítést az egyéni számlájuk alakulásáról?

Pénztártagjaink részére a tárgyévet követő év június 30-ik napjáig egyéni számlaértesítőt küldünk. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adóigazolást a tárgyévet követő év január 31-ik napjáig küldjük meg.

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Kedvezményezett jelölés esetén a Kedvezményezett jelölő nyilatkozat kitöltése szükséges. A korábban megadott adatok bármikor módosíthatóak. Új nyilatkozat kitöltésével az előző adatok törlődnek.

Van-e lehetőség portfóliót választani?

Nyugdíjpénztárunknál 2008.04.01-től lehet portfóliót választani.

Választható portfóliók:
Eldorado Standard
Eldorado Abszolút Hozam

Eldorado Medium
Eldorado Business

Pénztártagjaink negyedévente, január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei és október 1-jei fordulónapokkal válthatnak portfóliót. A portfólióváltás feltétele, hogy a helyesen kitöltött kérelem a fordulónapot megelőzően legalább 3 munkanappal érkezzen be a pénztárhoz. Az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetés egy ezreléke, de legfeljebb 2000 Ft.

Internetes egyenleglekérdezés

Egyenlegét weboldalunkon keresztül tudja nyomon követni, a fejlécben megtalálható Egyenleglekérdezés gomb segítségével.

Két adatot kér a rendszer. Az egyik a tagsági azonosítója (vagy az adóazonosító jele), a másik pedig a jelszó.
A belépéshez szükséges jelszót e-mailen küldjük meg Pénztártagjaink számára. Amennyiben Önnek még nincs Pénztárunknál regisztrált e-mail címe, kérjük, hogy adatmódosító nyilatkozatunkon tüntesse ezt fel és juttassa el Pénztárunk részére fax vagy levél útján.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

6713 Szeged, Pf. 97.
Fax: 06 (1) 452 5401

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!