Munkáltatóknak kategória bejegyzései

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár működése

Kinek ajánljuk

Fiataloknak, akik hosszú távra, adókedvezménnyel támogatott, alacsony költségű megtakarítást keresnek.
Középkorúaknak, akik előre kívánnak gondoskodni nyugdíjas éveikről.
Befektetési lehetőséget keresőknek, akik kamatadó mentes, magas hozamot termelő befektetést keresnek.
Cégeknek, munkáltatóknak, akik kedvező feltételekkel kívánnak gondoskodni a munkatársak nyugdíjáról.

Hogyan működik

Az önkéntes nyugdíjpénztár a banki folyószámlához hasonló, egyéni nyugdíjszámlát vezet minden Pénztártagja részére, ahol jóváírja a havi befizetésekből az egyéni nyugdíjszámlára jutó részt.
Az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeget a Pénzár a jóváírást követően befekteti, az elért hozamot pedig a Pénztártag számláján negyedévente jóváírja.

Amiért minket érdemes választani

Tagdíj
Az Ön által vállalt havi tagdíj bármikor változtatható és lehetőség van eseti befizetésre is. Alaptagdíj: 5000 Ft/hó. 2024. január 1-től: 8000 Ft/hó.


Stabilitás, eredményes vagyonkezelés

Szolgáltatásainkat a Generali magyarországi tagvállalataival szorosan együttműködve nyújtjuk, amely vállalatcsoporthoz olyan cégek tartoznak, mint a vagyonkezelési piac kiemelkedő szereplője, a Generali Alapkezelő Zrt.


Kedvező költséghatékonyság

600 001 Ft éves önkéntes nyugdíjpénztári befizetés felett a befizetések 99%-át írjuk jóvá Pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámláján. Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékra kerül.

Tagdíj felosztás szabályok 2023. december 31-ig:

2024. január 1-től:


Példák a sávos költség levonásra az éves befizetések szerint:

2023.december 31-ig:

2024. január 1-től:

Jóváírások az egyéni számlán az éves egyéni tagdíjfizetések mértékében, figyelembevéve az éves befizetésekhez az adókedvezményeket:

2023. december 31-ig:

2024. január 1-től:

Portfólió választási lehetőség
Kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan magasabb hozamokat eredményező vagy inkább kiszámítható, egyenletesen teljesítő befektetési eszközökben tartaná nyugdíjpénztári megtakarításait? A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár által kínált Eldorado Standard, Eldorado Abszolút Hozam,  Eldorado Medium, Eldorado Business befektetési portfóliók közül Ön is megtalálhatja hozamelvárásának és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelőt.


Folyamatos kapcsolattartás

Nagy hangsúlyt helyezünk Pénztártagjaink minőségi kiszolgálására, így ügyfélszolgálatunkat a kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejlesztjük és ügyintézésre rendelkezésre áll a Generali Biztosító Zrt. országos fiók és tanácsadói hálózata is.


Nyugdíjszolgáltatás

Amikor Ön megszerzi a nyugdíjjogosultságot, egyéni számlájának egyenlegét egy összegben vagy különböző típusú járadékok formájában adó- és járulékmentesen veheti fel. 2013.01.01-je után belépett Pénztártagok esetében a kifizetés adómentességéhez szükséges a 10 éves tagsági jogviszony megléte.
Szolgáltatások:
· egy összegű,
· részletkifizetés,
· határozott, az Ön választása szerint 5-25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente újraszámított járadék, illetve ütemezett pénzkivonás formájában,
· az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe,
· a tagdíjat tovább fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,
· az egyéni nyugdíjszámlán felhalmozott összeget a Pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti.


10 év után felhasználható

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást legkorábban a befizetésektől számított 10 év után lehet felvenni. Amennyiben a Pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de nyugdíjbamenetel előtt kívánja felvenni a megtakarítást, személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a felvett összeg tőke része után (az egyéni számlán termelt hozam adómentesen vehető fel).


Banki hitelfedezet

10 éves tagsággal rendelkező Pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámlájuk egyenlegének 50%-át banki hitelfedezetként felhasználhatják.


Tagi kölcsön igényelhető

A tagi kölcsön legalább hároméves tagsági jogviszony után igényelhető, a Pénztártag nyugdíjszámla-egyenlegének 30%-áig. A maximális futamidő 12 hónap, a folyósítási díj 4000 Ft, a kamat pedig a jegybanki alapkamat + 5%.


Adókedvezmény vehető igénybe

Az egyéni tagdíjbefizetésekre, valamint a munkáltatói támogatásként az egyéni számlán jóváírt adományok után 20% adókedvezmény vehető igénybe, amelynek mértéke éves szinten 150 000 Ft lehet. A visszaigényelt adókedvezmény pedig a nyugdíjszámlán 100%-ban jóváírásra kerül.


Örökölhető

A belépési nyilatkozaton kedvezményezetteket jelölhet meg, akik tragédia esetén az egyéni számláján összegyűjtött megtakarítását hagyatéki eljárás nélkül öröklik.

A tagdíjfizetést munkáltatója részben vagy egészben átvállalhatja.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításon elért hozamot nem terheli kamatadó.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár működése

A munkáltató által vállalt önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulást a munkavállalók egyéni nyugdíjpénztári számlájára könyveljük, így munkáltatói segítséggel a munkatársak előre gondoskodhatnak nyugdíjas éveik anyagi biztonságának megteremtéséről.

 

Munkáltatói szerződés
A szerződés a pénztár és a munkáltató között – tagdíjfizetési kötelezettség átvállalására vonatkozóan – jön létre, a pénztártagság a munkavállalóra illetve az ő egyéni számla-vezetésére vonatkozik.
A Munkáltató tagdíj-átvállalási kötelezettsége azon a napon kezdődik, amikor a Munkáltató alkalmazásában álló tag, első alkalommal köteles a tagdíj megfizetésére.
A Munkáltatói szerződés a munkáltató kérésére: szüneteltethető vagy módosítható.

 

Tagdíjfizetés
A tagdíj-befizetéseket az adott hónapot követő hónap 15. napjáig az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000097-04390000 számú számlára kell befizetni. A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni, hogy az utalás melyik hónapra vonatkozik.

A tagdíjak elutalásával egy időben kell eljuttatni a Pénztár levelezési vagy az nypbevallas.hu@generali.com e-mail címére a tagdíjfeladási listát is, amely alapján a munkáltató egyösszegű befizetéséből a munkavállalók egyéni számláira könyveljük az őket megillető összeget.

A bevallások elektronikus úton is elkészíthetők, ezzel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk részletes tájékoztatást nyújt.

 

Amiért a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárt érdemes választani

Kedvező költséghatékonyság
600 000 Ft éves önkéntes nyugdíjpénztári befizetés felett a befizetések 99%-át írjuk jóvá Pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámláján. Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékra kerül.

Béremelés vagy önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás?

A munkáltató azonos bérköltsége mellett a munkavállalók nagyobb nettó juttatáshoz jutnak a pénztári tagdíjjal, így a juttatások kedvelt eleme.

 

Adminisztráció
Nagyobb számú belépő munkavállaló esetén az adminisztrációs munkát megkönnyítve, a Pénztár segítséget nyújt a belépési nyilatkozatok kitöltésében, a munkáltatónak csak a szükséges adatokat kell elektronikusan elküldenie.

 

Biztonságos
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár szakszerű működtetését stabil biztosítói, banki és szakmai szolgáltatói háttér garantálja.

Vállalati nyugdíjpénztári rendszer

Béren kívüli juttatási rendszer

Egy vállalat eredményességében a képzett munkaerő mellett a munkatársak hosszú távon, gyakorlatban megszerzett tapasztalata is döntő fontosságú. Az értékes munkaerő megtartása egyre nagyobb szerepet kap a vállalat életében, ehhez azonban a versenyképes fizetés önmagában gyakran nem elegendő. Az alkalmazottak kötődésének erősítésére, lojalitásuk növelésére elterjedt megoldás béren kívüli juttatási rendszer alkalmazása, melyek közül az Önkéntes Nyugdíjpénztár az egyik legnépszerűbb elem.

A pénztári tagdíj-hozzájárulással a munkáltató támogathatja a munkavállalói öngondoskodást, segítve ezzel a munkavállalók nyugdíjcélú megtakarításainak gyarapítását.

A munkáltatónak 2019-től is van lehetősége munkavállalói részére önkéntes pénztári befizetést teljesíteni, azonban a különböző juttatási formák adózása jelentősen változott. A támogatás befizetésére az alábbi lehetőség kínálkoznak:

  • munkáltatói tagdíjátvállalásként; vagy
  • munkáltatói adományként.

A Munkáltatónak azért is érdemes a juttatás választhatóságában gondolkodnia, mivel mindegyik esetében a juttatás mértéke magasabb, mint a dolgozó részére adható munkabér, „így kerülhet a legmagasabb összeg a munkavállaló zsebébe”.

A Munkáltatói tagdíjátvállalás és a Munkáltatói adomány

Munkáltatói tagdíj átvállalás:
A munkáltató által minden legalább 6 hónapja alkalmazásban álló munkatárs részére, egyenlő arányban vagy mértékben, jövedelemarányos vagy fix tagdíjbefizetés, tagonként havonta összeghatár nélkül adható.

Meghatározott munkavállalói kör támogatása, az adomány:
A munkáltatónak a rendszeres pénztári hozzájáruláson felül lehetősége van – eseti adomány formájában – egy preferált munkavállalói kört is támogatni.

Munkáltatói tagdíjátvállalás és munkáltatói adomány

  • A pénztártag a részére fizetett munkáltatói tagdíjak illetve adományok után jövedelemként adózik, azonban a tag jogosult igénybe venni a 20%-os adókedvezményt, az évi 150e Ft-os felsőkorlát mértékéig.
  • Munkáltatói tagdíj esetén a befizetések alapok közötti felosztása a tagdíjfelosztás szabályai szerint történnek;
  • Adomány esetén a befizetések pénztári terheit a Munkáltató és a Pénztár között előzetesen megkötött Támogatói szerződés tartalmazza;
  • A Munkáltató Munkáltatói tagdíjfizetési vagy/és Adományozási szerződést köt a Pénztárral, a szerződés a pénztár és a munkáltató között – tagdíjfizetési kötelezettség átvállalására vonatkozóan – jön létre, a pénztártagság a munkavállalóra illetve az ő egyéni számla-vezetésére vonatkozik.
  • A munkáltatói tagdíj és az adomány minden esetben a munkavállaló pénztártag egyéni számlájára kerül, így annak felhasználásáról a munkavállaló dönt;
  • A munkáltató a munkáltatói tagdíj vagy adomány esetében a munkavállaló közterheit levonja és a levonás utáni összeget utalja a tag pénztári számlájára;
  • A Pénztár a munkáltatói tagdíj vagy adomány összegéről a következő évben Adóigazolást küld a munkavállaló részére.