Leendő ügyfeleinknek kategória bejegyzései

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság előnyei

Biztonságos
Az önkéntes pénztári törvény, illetve a Befektetési kormányrendelet szigorú befektetési szabályokat ír elő. A befektetéseket piacvezető pénzügyi szakértők kezelik.


Hozamot termel

A nyugdíjpénztári egyéni számlán lévő összeget a pénztár Vagyonkezelője – jogszabály által szabályozott módon – befekteti, az elért hozamokat a Pénztár a tag számláján negyedévente jóváírja. Az elért hozamok mentesek a kamatadó alól.


Nyomon követhető

A tag befizetéseit és az azokon elért hozamot a Pénztár a tag nevén vezetett számlán tartja nyilván; az egyéni számla egyenlegéről a Pénztár rendszeresen tájékoztatást küld. A tagi egyenleg, az éves adó-visszatérítésre jogosító befizetések, az elért hozamok a honlapon lekérdezhetők.


Portfólió választási lehetőség

A Pénztár által kínált befektetési portfóliók közül mindenki megtalálhatja hozamelvárásának és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelőt. Az egyes portfóliók hozamait a Pénztár évente közzéteszi.


Kedvező költséghatékonyság

A Pénztár sávos, az éves befizetés mértékétől függően egyre kedvezőbb tagdíj felosztási rendszert működtet.


Rugalmas

A vállalt havi tagdíj bármikor változtatható, és lehetőség van eseti befizetésre is.


10 év tagsági jogviszony után felhasználható

Nyugdíjjogosultságtól függetlenül, a belépéstől számított 10 év letelte után a megtakarítások hozama adó- és járulékmentesen felvehető, valamint az aktuális számlaegyenleg 50%-a banki hitelfedezetként felhasználható.


Örökölhető

A Pénztártag törvényes örököse, illetve a tag által megjelölt kedvezményezett a tag halála esetén (adó- és illetékmentesen) örökli a felhalmozott megtakarítást.


Tagi kölcsön

3 éves pénztártagság után az aktuális tagi számlaegyenleg fedezetével, kedvező feltételekkel tagi kölcsön igényelhető.


Nem elidegeníthető

Harmadik személlyel szemben fennálló követeléskor nem idegeníthető el.


Folyamatos kapcsolattartás

Nagy hangsúlyt helyezünk Pénztártagjaink minőségi kiszolgálására, így ügyfélszolgálatunkat a kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejlesztjük.


Adókedvezmény

Az egyéni tagdíjbefizetésekre, valamint a munkáltatói támogatásként az egyéni számlán jóváírt adományok után 20% adóvisszatérítés vehető igénybe.


Nem lehet elég korán elkezdeni!

Mikor kezdjük el az öngondoskodást? Ha már 20 évesen havi rendszerességgel megtakarítunk, akkor több, mint 20 millió forintot gyűjthetünk össze 65 éves korunkig, miközben a befizetéseink tényleges összege alig több, mint 5 millió forint. Sohasem késő, de látszik, hogy az öngondoskodást a lehető legkorábban kell kezdeni.

 

 

*Az adatok becslésen alapulnak és nem jelentenek kötelezettségvállalást a Pénztár részére!

– a havi befizetések állandóak (10 000 Ft/hó)
– számoltunk az éves adó-visszatérítésekkel (24 000 Ft/év)
– éves 5% hozamot tételeztünk fel
– figyelembe vettük a Pénztár költségeit

A megtakarítások várható alakulása a befizetések és a várható futamidő függvényében

A számlán felhalmozott várható összeg, átlagosan 5%-os éves hozammal számolva, figyelembe véve az éves befizetések után jóváírt 20%-os adó-visszatérítéseket és a pénztár jelenleg érvényben lévő költséglevonásait is.

*A számítások előzetes feltételezésen alapulnak, nem jelentenek kötelezettségvállalást a Pénztár részére!

Belépés a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba

A Pénztár tagja lehet minden 16. életévét betöltött személy, aki kitöltötte és aláírta a Belépési nyilatkozatot, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagdíjfizetést.

A tagdíjfizetési kötelezettség a Pénztárhoz benyújtott Belépési nyilatkozat Pénztár általi záradékolásával kezdődik.

Amennyiben úgy döntött, hogy Pénztárunkat választja, a belépéshez az alábbi lehetőségek közül választhat.
Kinyomtatja és kitölti a Belépési nyilatkozatot, melyet aláírva elküld a Pénztár levelezési címére:

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
6701 Szeged, Pf. 97.

Elektronikus úton történő belépéshez kérjük, kattintson ide.
Tanácsadó munkatársunkkal történő kapcsolatfelvételhez kérjük, kattintson ide.

Amennyiben segítségre van szüksége kérjük, keresse nyitvatartási időben a Pénztár Telefonos ügyfélszolgálatát: +36 (1) 452 5444

Tagsági jogviszonya az első havi tagdíj megfizetésével – átlépés esetén az áthozott vagyon beérkezésével – jön létre.

Belépéshez kapcsolódó teendők
Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár részére kötelezően előírja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár tagjainál teljes körű azonosítást szükséges végezni. Ennek érdekében a Belépési nyilatkozat kitöltését követően javasoljuk, hogy személyesen keresse fel ügyfélszolgálatunkat, illetve az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső Generali biztosító ügyfélszolgálati irodáját, hogy az ügyfél-átvilágítás megtörténhessen. Az átvilágítás elvégzéséhez az Azonosítási adatlap kitöltése szükséges.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár működése

Kinek ajánljuk

Fiataloknak, akik hosszú távra, adókedvezménnyel támogatott, alacsony költségű megtakarítást keresnek.
Középkorúaknak, akik előre kívánnak gondoskodni nyugdíjas éveikről.
Befektetési lehetőséget keresőknek, akik kamatadó mentes, magas hozamot termelő befektetést keresnek.
Cégeknek, munkáltatóknak, akik kedvező feltételekkel kívánnak gondoskodni a munkatársak nyugdíjáról.

Hogyan működik

Az önkéntes nyugdíjpénztár a banki folyószámlához hasonló, egyéni nyugdíjszámlát vezet minden Pénztártagja részére, ahol jóváírja a havi befizetésekből az egyéni nyugdíjszámlára jutó részt.
Az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeget a Pénzár a jóváírást követően befekteti, az elért hozamot pedig a Pénztártag számláján negyedévente jóváírja.

Amiért minket érdemes választani

Tagdíj
Az Ön által vállalt havi tagdíj bármikor változtatható és lehetőség van eseti befizetésre is. Alaptagdíj: 5000 Ft/hó. 2024. január 1-től: 8000 Ft/hó.


Stabilitás, eredményes vagyonkezelés

Szolgáltatásainkat a Generali magyarországi tagvállalataival szorosan együttműködve nyújtjuk, amely vállalatcsoporthoz olyan cégek tartoznak, mint a vagyonkezelési piac kiemelkedő szereplője, a Generali Alapkezelő Zrt.


Kedvező költséghatékonyság

600 001 Ft éves önkéntes nyugdíjpénztári befizetés felett a befizetések 99%-át írjuk jóvá Pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámláján. Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékra kerül.

Tagdíj felosztás szabályok 2023. december 31-ig:

2024. január 1-től:


Példák a sávos költség levonásra az éves befizetések szerint:

2023.december 31-ig:

2024. január 1-től:

Jóváírások az egyéni számlán az éves egyéni tagdíjfizetések mértékében, figyelembevéve az éves befizetésekhez az adókedvezményeket:

2023. december 31-ig:

2024. január 1-től:

Portfólió választási lehetőség
Kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan magasabb hozamokat eredményező vagy inkább kiszámítható, egyenletesen teljesítő befektetési eszközökben tartaná nyugdíjpénztári megtakarításait? A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár által kínált Eldorado Standard, Eldorado Abszolút Hozam,  Eldorado Medium, Eldorado Business befektetési portfóliók közül Ön is megtalálhatja hozamelvárásának és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelőt.


Folyamatos kapcsolattartás

Nagy hangsúlyt helyezünk Pénztártagjaink minőségi kiszolgálására, így ügyfélszolgálatunkat a kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejlesztjük és ügyintézésre rendelkezésre áll a Generali Biztosító Zrt. országos fiók és tanácsadói hálózata is.


Nyugdíjszolgáltatás

Amikor Ön megszerzi a nyugdíjjogosultságot, egyéni számlájának egyenlegét egy összegben vagy különböző típusú járadékok formájában adó- és járulékmentesen veheti fel. 2013.01.01-je után belépett Pénztártagok esetében a kifizetés adómentességéhez szükséges a 10 éves tagsági jogviszony megléte.
Szolgáltatások:
· egy összegű,
· részletkifizetés,
· határozott, az Ön választása szerint 5-25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente újraszámított járadék, illetve ütemezett pénzkivonás formájában,
· az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe,
· a tagdíjat tovább fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,
· az egyéni nyugdíjszámlán felhalmozott összeget a Pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti.


10 év után felhasználható

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást legkorábban a befizetésektől számított 10 év után lehet felvenni. Amennyiben a Pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de nyugdíjbamenetel előtt kívánja felvenni a megtakarítást, személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a felvett összeg tőke része után (az egyéni számlán termelt hozam adómentesen vehető fel).


Banki hitelfedezet

10 éves tagsággal rendelkező Pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámlájuk egyenlegének 50%-át banki hitelfedezetként felhasználhatják.


Tagi kölcsön igényelhető

A tagi kölcsön legalább hároméves tagsági jogviszony után igényelhető, a Pénztártag nyugdíjszámla-egyenlegének 30%-áig. A maximális futamidő 12 hónap, a folyósítási díj 4000 Ft, a kamat pedig a jegybanki alapkamat + 5%.


Adókedvezmény vehető igénybe

Az egyéni tagdíjbefizetésekre, valamint a munkáltatói támogatásként az egyéni számlán jóváírt adományok után 20% adókedvezmény vehető igénybe, amelynek mértéke éves szinten 150 000 Ft lehet. A visszaigényelt adókedvezmény pedig a nyugdíjszámlán 100%-ban jóváírásra kerül.


Örökölhető

A belépési nyilatkozaton kedvezményezetteket jelölhet meg, akik tragédia esetén az egyéni számláján összegyűjtött megtakarítását hagyatéki eljárás nélkül öröklik.

A tagdíjfizetést munkáltatója részben vagy egészben átvállalhatja.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításon elért hozamot nem terheli kamatadó.

Nyugdíjrendszer

Fiatal korunkban nehéz elképzelni, hogy öt év múlva merre tart karrierünk, tíz év múlva hogy fogják hívni a gyermekünket, vagy húsz év múltán ránk ismernek-e még osztálytársaink. Fiatalon azt is nehéz elképzelni, hogy valamikor nyugdíjasok leszünk és több évtizednyi munka után nehézséget jelenthet a nyugdíjunkból való megélhetés.

 

Társadalombiztosítás

Felosztó-kirovó elven működő rendszer, melynek lényege, hogy a munkaképes lakosság mindenkori befizetett nyugdíjjárulékából kerülnek kifizetésre a nyugdíjjogosultak járadékai.

 

A társadalombiztosítási rendszer tendenciái
A születésszám jelentős csökkenése, majd alacsony szinten való stagnálásának következtében egyre kisebb létszámú újszülött nemzedékek léptek be a népességbe és nőttek fel az elmúlt évtizedekben. Ez azt jelenti, hogy a születések csökkenésével csökkent a foglalkoztatottak száma; egyre kevesebb aktív dolgozónak kell(ene) egyre több nyugdíjast eltartani, így nyugdíjunk mértéke jelentősen elmaradhat dolgozó éveinkben szerzett jövedelmünktől.
A népesség tartós és folyamatos fogyása párhuzamosan zajlik a népesség öregedésével, ami a korösszetétel torzulásával, a gyermek/fiatal, felnőtt és időskorú népesség korosztályainak kedvezőtlen arányváltozásával jár együtt. A népesség öregedésének egyik alapvető, de pozitív értelemben vett oka, hogy a megszületett nemzedékek közül egyre többen érik el, illetve élik meg az időskort.

 

Sajtó hírek

„Két bomba is robbanhat a közeljövőben Magyarországon, már ami a nyugdíjakat illeti. Az egyik, hogy a következő három évben 300 ezer ember fog nyugdíjba menni. Ők a Ratkó-korszak gyermekei, vagyis az 1951-55 között születettek. Ez már rövidtávon nagyon meg fogja terhelni a hazai ellátórendszert, de még nem veszélyezteti azt.
A másik – sokkal súlyosabb – bomba, hogy az elöregedő társadalom miatt 2035-re lényegileg fenntarthatatlanná válik az állami nyugdíjrendszer. Ezt az MNB mondja, egy friss tanulmányában. Szerintük az állami nyugdíj mellé mindenképp kell majd önerő, mert biztosra veszik, hogy a nyugdíjak csökkenni fognak húsz év múlva.”

http://24.hu/fn/penzugy/2016/11/07/hamarosan-robban-a-nyugdijbomba-magyarorszagon/
Öregedünk
A Népességtudományi Intézet munkatársainak előreszámításai szerint nemcsak létszámcsökkenés várható, hanem fokozódó öregedés is. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb megállapítások:
– 1990 elején még 2,1 millió volt a gyermekek, a 0-14 évesek létszáma, 2011-ben már csak 1,5 millió, 2014-ben pedig 1,4 millió. 2060-ra számuk az alapváltozatban 1 millió főre apad. Ez 2060-ra 13% körüli arányt jelent.
 – A 15-64 évesek csoportja az 1990. évi 6,9 millió főről indulva 2014-ben 6,7 milliót tesz ki, így már megkezdődött a csökkenés, amely néhány éven belül – amint az ún. Ratkó-évjáratok elérik a 65 éves korhatárt – felgyorsul. 2030-ban várhatóan 5,6 millió, 2060-ban pedig 4,3 millió fő körül lesz a korcsoport létszáma.
 – Magyarországon az 1990-es évek elején 1,4 millió volt a 65 éves és idősebb népességlétszáma, 2011-ben pedig már 1,7 millió főt számlált a korcsoport. Arányuk a népességben 13%-ról 17%-ra nőtt. 2030-ra 2,1 millió fő lesz ebben a korsávban, arányuk közel lesz a 24%-hoz, 2060-ra pedig 2,6 millió fő lehet 65 év felett, ami 33%-os arányt jelent.
Ez azt jelenti, hogy 45 éven belül minden Magyarország népességének harmada lesz 65 év felett.
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/megrazo-abrakon-magyarorszag-jovoje.217392.html

 

https://www.ksh.hu/interaktiv/storytelling/kormegoszlas/index.html

 

Biztosítsa be saját magának kényelmes nyugdíjas éveit az Önkéntes Nyugdíjpénztárral!

Az önkéntes nyugdíjpénztár segít, hogy munkával töltött, aktív évei alatt kamatadó-mentesen és jó hozamokkal tehessen félre a gondtalan nyugdíjas éveire, a nyugdíjcélú öngondoskodás és előtakarékosság egyik legkedvezőbb formája.
A tőkefedezeti elven működő önkéntes nyugdíjpénztárba bárki beléphet és anyagi lehetősége szerint megtakarítása egy részét a pénztárhoz fizetheti be. A tagok egyéni számláján lévő hozamokkal növelt összeget meghatározott idő letelte után egy összegben, vagy járadék formájában lehet felvenni.
Mivel az állam is méltányolja a társadalombiztosítás hiányosságait korrigáló megoldást, így jelentős adókedvezménnyel segíti az öngondoskodás e formáját.