Rapi Hajnalka összes bejegyzése

Meghívó küldöttközgyűlésre 2020.12.17.

M E G H Í V Ó

a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésére

Skype rendszeren keresztül

Időpont: 2020. december 17-én 11 órakor
Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre
2020. december 17-én 11 óra 15 perckor kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. A 2021-2023 éves pénzügyi terv elfogadása
 2. Vagyonkezelő beszámolója
 3. Tájékoztatás a pénztári befektetési politikáról
 4. Alapszabály módosítása
 5. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.
A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi.
A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.


Budapest, 2020. december

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke

Meghívó küldöttközgyűlésre 2020.07.14.

M E G H Í V Ó

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére
Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII. emelet tárgyaló
Időpont: 2020. július 14-én 10 órakor

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2020. július 14-én 10 óra 15 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. Döntés alapok közötti rendezésről
 2. 2019-es éves beszámoló elfogadása:
  a) az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
  b) az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
  c) Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  d) Igazgatótanács éves beszámolót elfogadó döntésének jóváhagyása
  e) A 2019. éves beszámoló elfogadása
 3. Alapszabály módosítása
 4. Választható Portfóliós szabályzat módosítása
 5. Vezető tisztségviselők megválasztása
 6. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az  Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik.  A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.
A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2020. július 9-én 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén.
A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2020. június    

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke

    

        

Adóigazolási segédlet

A Pénztár által megküldött adóigazolás táblázatának 4. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 131. sorába (Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a) kell beírni, az adókedvezmény felső határának figyelembevételével.

Az önkéntes nyugdíjpénztári, valamint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári adókedvezmények együttes összegének felső határa 150 000 Ft/év lehet.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, azt az adóbevallás 137. sorában tüntesse fel.

Pénztárunk adatai:
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
adószám: 18215625-1-42
bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000.

Az érvényesített adókedvezményt az adóhatóság az Ön által az adóbevallásában megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett számlájára utalja (amennyiben az adóévben oda tagdíjfizetés történt, és ha nincs tartozása az adóhatóság felé). Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága a rendelkezés megtételének időpontjában fennáll, vagy már azért nem pénztártag, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt (utóbbi eset fennállását az adóbevallás megfelelő sorában jelölnie kell).

A táblázat 5. és 6. pontjaiban található adatok összegét az adóbevallás 15. sorának (Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 17,5%-os szocho megfizetésére) „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 85%-át kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 5. és 6. sorában található összeg 85%-ának a 17,5%-át, mint szociális hozzájárulási adót az adóbevallás 19SZJA-09 sorszámú lap 293. sorának „f” és „g” oszlopában fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 7. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65. sorában (A kifizetők által levont adóelőleg összege) kell szerepeltetni.

Figyelemfelhívás, ha a táblázat 5. sorában 0 forintnál nagyobb összeg szerepel!

Amennyiben Önnek 2019.06.30.-ig a Pénztár olyan szolgáltatást nyújtott, mely SZJA kötelezettséget vont maga után (kilépés, pénzkivonás) kifizetéskor a Pénztár a hatályos jogszabályoknak megdelelően számolta ki és vonta le a személyi jövedelemadó (szja) előleget. Mivel az adószámítás és bevallás szabályai 2019.07.01.-től módosultak, ez érinti a teljes 2019-es adóévre az adóbevallásban az szja és a szociális hozzájárulási adó (szocho) kiszámításának módszerét: ez a fizetendő adó összegében a szocho esetében csökkenést, míg az szja esetén utólagos fizetési kötelezettséget eredményez.

Nyereményjátékunk nyertesei

Kisorsoltuk az „Évvégi eseti befizetés” nyereményjátékunk nyerteseit:
a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2019. november 1. és december 31-ig között legalább 50 000 Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesítők közül a következő pénztártagok nyertek a 2020. január 16-án megtartott sorsoláson:

Laptopot nyert:
Korányi László János (Budapest)
Stoll Erik (Miskolc)

Tabletet nyert:
Németh György (Budapest)
Bajcsi Lajos (Budapest)
Tóth Zsolt (Folyás)

Bluetooth hangszórót nyert:
Póczik Imre Balázs (Győrladamér)
Pethő Zoltán (Jánoshalma)
Gerencsér József (Juta)
Kalmár Eszter (Szeged)

A nyeremény átvételével kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot pénztártagjainkkal.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Öngondoskodással most laptopot is nyerhet!

Pénztártagjaink között, akik 2019. november és december hónapban összesen legalább 50 000 Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesítenek, a következő ajándékokat sorsoljuk ki:

– 2 db laptop
– 3 db tablet
– 4 db Bluetooth hangszóró

Tovább növelheti nyerési esélyeit minden további 50 000 Ft befizetésével, mivel tagjaink annyiszor szerepelnek a sorsolásra jogosultak között, ahányszor 50 000 Ft tagdíjnak megfelelő összeget fizettek be. Mivel az utalásokat összevontan kezeljük, így egy összegben és részletekben is teljesítők. Az egyéni befizetések után 20% adókedvezmény vehető igénybe, így az öngondoskodással már biztosan nyer!

A sorsoláson a 2019. december 31-ig beérkező befizetések vesznek részt, ezért a határidőre való tekintettel javasoljuk, hogy a csekkes befizetéseit legkésőbb 2019. december 16-ig, átutalásait 2019. december 20-ig teljesítse.

Nyereményjáték szabályzatunkat itt olvashatja.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartása augusztus 10-én

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2019. augusztus 10-én (szombaton) a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár személyes ügyfélszolgálati irodája (1132 Budapest, Váci út 36-38.) 12.00 óráig tart nyitva és ezen a napon telefonos ügyfélszolgálatunk 12.00 óráig tudja fogadni a hívásaikat.

Megértésüket köszönjük!

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tájékoztató küldöttválasztásról

a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  tagsága részére

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldötteinek megbízása 2019. augusztusban lejár, erre tekintettel a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttválasztást tart.

A küldötti körzetenként összehívott részközgyűlések (továbbiakban küldöttválasztási gyűlés) feladata a küldöttek megválasztása.


A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A Pénztár igazgatótanácsa által létrehozott küldöttválasztási munkacsoport elfogadta a küldöttjelölti listát az egyes küldöttválasztási egységek vonatkozásában az alábbiak szerint:

1/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
Az I. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Major László

2/ 2019.( VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat:
A II. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Szabó Gellért

3/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
A III. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Molnár Márta

4/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
A IV. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Waller Judit

5/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
Az V. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Kanyó Adél

6/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
Az I. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Zakupszki László

7/ 2019.( VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat:
A II. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Molnár Krisztián

8/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
A III. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Szilágyiné Pataki Mónika

9/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
A IV. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Kruzslicz Lajos

10/ 2019. (VII.16.) számú küldöttválasztási munkacsoport határozat
Az V. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Rapi Hajnalka


A KÜLDÖTTVÁLASZTÁSI GYŰLÉSEK IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

Az I. számú Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megyei küldötti körzet vonatkozásában:
2019. szeptember 3. 11 óra
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44, 002A tárgyaló

A megismételt küldöttválasztási gyűlés időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 3. 11 óra 15 perc
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44, 002A tárgyaló

Az I. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Major László
Az I. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Zakupszki László


A II. számú Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei küldötti körzet vonatkozásában:
2019. szeptember 17. 11 óra
6720 Szeged, Széchenyi Tér 6., Janikovszky terem

A megismételt küldöttválasztási gyűlés időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 17. 11 óra 15 perc
6720 Szeged, Széchenyi Tér 6., Janikovszky terem

A II. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Szabó Gellért
A II. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Molnár Krisztián


A III. számú Budapest küldötti körzet vonatkozásában:
2019. augusztus 28. 10 óra
1132 Budapest, Váci út 36-38., 0304 terem

A megismételt küldöttválasztási gyűlés időpontja és helyszíne:
2019. augusztus 28. 10 óra 15 perc
1132 Budapest, Váci út 36-38., 0304 terem

A III. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Molnár Márta
A III. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Szilágyiné Pataki Mónika


A IV. számú Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyei küldötti körzet vonatkozásában:
2019. augusztus 28. 10 óra 45 perc
1132 Budapest, Váci u. 36-38., 0304 terem

A megismételt küldöttválasztási gyűlés időpontja és helyszíne:
2019. augusztus 28. 11 óra
1132 Budapest, Váci u. 36-38., 0304 terem

A IV. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Waller Judit
A IV. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Kruzslicz Lajos


Az V. számú Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei küldötti körzet vonatkozásában:
2019. szeptember 10. 11 óra
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 13., 119 terem

A megismételt küldöttválasztási gyűlés időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 10-én 11 óra 15 perc
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 13., 119 terem

Az V. számú küldötti körzet ajánlott küldöttje: Kanyó Adél
Az V. számú küldötti körzet ajánlott pótküldöttje: Rapi Hajnalka


KÉRJÜK, TISZTELT PÉNZTÁRTAGJAINKAT, HOGY LEHETŐSÉGEIK SZERINT A KÜLDÖTTVÁLASZTÁSI GYŰLÉSEN RÉSZT VENNI SZÍVESKEDJENEK!

















Fontos! Adategyeztetés

2017 júniusában hatályba lépett és 2019. június 25-én módosított és hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint 2019. október 31-ig a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár köteles elvégezni Pénztártagjai teljeskörű ügyfél-átvilágítását.

Abban az esetben, ha az Ön átvilágítása még nem történt meg vagy adatai nem felelnek meg a valóságnak, esetleg hiányosak, kérjük, hogy a honlapunkról letölthető Adatmódosító nyilatkozaton pótolja. Az Adatmódosító nyilatkozatot kitöltve, aláírva küldje meg a Pénztár részére e-mail üzenetben a nyugdijpenztar.hu@generali.com címre vagy postai úton a 6713 Szeged, Pf. 97 címre. (Amennyiben időközben megszűnt tagsági jogviszonya, akkor nincs szükség adatai utólagos aktualizálására, kérjük ezt a részt tekintse tárgytalannak.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján
• a Pénztár az egyéni számla megnyitására jogosult, amíg az ügyfél / tényleges tulajdonos személy-azonosságát igazoló ellenőrzés meg nem történt, ennek hiányában a Pénztár nem nyújthat,
• a Pénztár köteles biztosítani, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az azonosítás alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek.

Ennek érdekében a Pénztár – legalább ötévente – köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.

A jogszabály szerint a tagsági jogviszony fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról!

Tájékoztató a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldött és pótküldött választási eljárásáról

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldötteinek megbízása 2019. szeptember hóban lejár, ezért a pénztár küldöttválasztó részközgyűléseket tart valamennyi küldötti körzetben 2019. augusztus-szeptember hónapokban. A küldötti körzetenként összehívott részközgyűlés (továbbiakban küldöttválasztó gyűlés) feladata a küldöttek és pótküldöttek megválasztása.

A pénztár igazgatótanácsa az alábbi 5 küldötti körzetet alakította ki:
Önálló küldötti körzetet alkotnak az alábbi közigazgatási területi egységek:

I. Küldötti körzet
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megye

II. Küldötti körzet
Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye

III. Küldötti körzet
Budapest

IV. Küldötti körzet
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye

V. Küldötti körzet
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye

Minden pénztártag állandó lakhelye alapján sorolódik be az adott küldöttválasztó körzetbe. Minden küldöttválasztó egységben egy küldött illetve pótküldött kerül megválasztásra a pénztár küldöttközgyűlésébe.

A választás előkészítése
A pénztár kijelölt küldöttválasztó munkacsoportja ezúton értesíti a pénztártagokat a küldöttválasztásról; egyúttal felhívja a pénztártagokat, hogy abban az esetben, ha küldötti feladatokat kívánnak ellátni, tegyenek erről a pénztár részére írásbeli nyilatkozatot.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A küldötti jelölést vállaló pénztártag a szándékának nyilvántartásba vétele érdekében az erről szóló nyilatkozatot köteles 2019. július 12-ig a munkacsoport (Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci u. 36-38. címre, vagy nyugdijpenztar.hu@generali.com e-mail címre) részére eljuttatni.

A munkacsoport a megküldött szándéknyilatkozatok alapján küldöttjelölti listát állít össze, amely listát a küldöttválasztási részközgyűléseket összehívó meghívó közzétételével egyidejűleg a pénztár honlapján közzéteszi.

A választás lebonyolítása
A küldöttválasztó gyűlésen a pénztár azonos küldötti körzetéhez tartozó tagjai, a tagok meghatalmazottjai, a küldött/pótküldött-jelöltek, a levezető elnök, a pénztár tisztségviselői és a lebonyolításban közreműködő munkatársai vehetnek részt. A küldöttek és pótküldöttek megválasztása főszabályként a küldöttválasztó gyűlésen résztvevő pénztártagok többségi döntésével történik. A küldöttet és pótküldöttet a jelölőlista alapján a jelenlévő pénztártagok nyílt szavazás útján választják meg. A jelölőlistára a jelölési eljárás befejezését követően a pénztárba belépett tagot a küldöttválasztó gyűlésen is fel lehet venni abban az esetben, ha a jelölőlistára való felkerülést a küldöttválasztó gyűlésen a körzethez tartozó valamennyi jelenlévő tag igenlő szavazatával támogatja.
Ha egy küldöttválasztó egységen belül kettő, vagy kettőnél több tag kerül fel a jelöltlistára, az egyes jelöltekről történő szavazás sorrendjét a levezető elnök határozza meg. Az a jelölt válik küldötté és pótküldötté, aki a gyűlésen résztvevő pénztártagoktól először kapja meg az 50% plusz egy szavazatot. A szavazás két vagy több fordulóban történik, ha a választás első fordulójában egyik jelölt sem kapja meg az 50% plusz egy szavazatot.
Ha második fordulóra kerül sor, akkor az első fordulóban a két legtöbb szavazatot elnyerő jelölt közül a második fordulóban az 50% plusz egy szavazatot elnyerő jelölt válik küldötté illetve pótküldötté. Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges többséget, úgy harmadik fordulóban történik a küldött és pótküldött-választás. A harmadik fordulóban a két jelölt közül az a jelölt válik küldötté illetve pótküldötté, aki a másik jelöltnél több szavazatot kap a gyűlésen résztvevő pénztártagoktól. Esetleges szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani.
A küldött, illetve pótküldött azokat a pénztártagokat képviseli, akik a küldöttválasztó gyűlés időpontjában állandó lakcímük (ennek hiányában állandó tartózkodási helyük) alapján közigazgatásilag az adott küldöttválasztó egységhez tartoznak, továbbá képviseli a küldöttválasztó gyűlés után újonnan belépő, illetve átlépő olyan tagokat, akik állandó lakcímük (ennek hiányában állandó tartózkodási helyük) szerint közigazgatásilag a küldött területi egységéhez tartoznak. Ha a pénztártag állandó lakcíme megváltozik, az új állandó lakcím pénztárhoz történő bejelentésétől a pénztártagot, az új állandó lakcímének megfelelő területi egység küldöttje képviseli.

A küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon az adott küldöttválasztó gyűlés illetékességébe tartozó pénztártagok legalább 25%-a plusz egy fő személyesen jelen van, vagy meghatalmazott útján magát képviselteti. Ha az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghívója ezt tartalmazza, akkor változatlan napirenddel ismételten összehívott küldöttválasztó gyűlés ugyanazon a napon megtartható és a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.
A küldöttválasztási részközgyűlésen az adott küldötti körzetbe tartozó tagok személyesen, illetve az adott küldötti körzetbe tartozó tagok meghatalmazottjai teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vehetnek részt.

A küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a gyűlésen megjelent tagok nevét, lakcímét, illetve mellékelni kell képviselőjének meghatalmazását. A jelenléti ívet a gyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A küldöttválasztó gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a pénztár nevét, székhelyét,
b) a gyűlés helyét és idejét,
c) a gyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és szavazatszámlálóinak a nevét,
d) a jelenlévők létszámát,
e) a gyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét,
f) a hozott határozatokat, a jelenlévő szavazók számát, a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár