Adóbevallási segédlet

A postázott adóigazolásunkban található táblázat 4. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 131. sorába (Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a) kell beírni, az adókedvezmény – alábbiakban részletezett – felső határának figyelembevételével.
Az önkéntes nyugdíjpénztári, valamint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári adókedvezmények együttes összegének felső határa 150 000 Ft/év lehet.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóváíratni, az adóbevallás 137. sorában tüntesse fel. Pénztárunk adatai a következők:

Név: Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
Adószám: 18215625-1-42
Bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000

Az érvényesített adókedvezményt az adóhatóság az Ön által adóbevallásában megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett számlájára utalja. Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága a rendelkezés megtételének időpontjában fennáll, vagy már azért nem pénztártag, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt (utóbbi eset fennállását az adóbevallás megfelelő sorában jelölnie kell).

A táblázat 5. és 6. pontjaiban található adatok összegét az adóbevallás 19. sorának (Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 15,5%-os szocho megfizetésére) „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 87%-át kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 5. és 6. sorában található összeg 87%-ának a 15,5%-át, mint szociális hozzájárulási adót az adóbevallás 20SZJA-09 sorszámú lap 293. sorának „f” és „g” oszlopában fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 7. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65. sorában (A kifizetők által levont adóelőleg összege) kell szerepeltetni.

Figyelemfelhívás, ha a táblázat 5. sorában 0-.nál nagyobb összeg szerepel!

Amennyiben Önnek 2020.06.30-ig a Pénztár olyan szolgáltatást nyújtott, mely SZJA kötelezettséget vont maga után (kilépés, pénzkivonás) kifizetéskor a Pénztár a hatályos jogszabályoknak megdelelően számolta ki és vonta le a személyi jövedelemadó (szja) előleget.

Mivel az adószámítás és bevallás szabályai 2020.07.01-től módosultak, ez érinti a teljes 2020-as adóévre az adóbevallásban az szja és a szociális hozzájárulási adó (szocho) kiszámításának módszerét:
a fizetendő adó összegében a szocho esetében csökkenést, míg az szja esetén utólagos fizetési kötelezettséget eredményez.