Meghívó küldöttközgyűlésre 2020.12.17.

M E G H Í V Ó

a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésére

Skype rendszeren keresztül

Időpont: 2020. december 17-én 11 órakor
Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre
2020. december 17-én 11 óra 15 perckor kerül sor.

Napirendi pontok:

  1. A 2021-2023 éves pénzügyi terv elfogadása
  2. Vagyonkezelő beszámolója
  3. Tájékoztatás a pénztári befektetési politikáról
  4. Alapszabály módosítása
  5. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.
A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi.
A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.


Budapest, 2020. december

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke