A Pénztártagok személyes azonosítása

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfélátvilágításról
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2017. június 26-ától új törvény, a 2017. évi LIII. tv. tartalmazza a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet ellenőrző feladatokat és előírásokat.
Az ügyfél-átvilágítást legkésőbb a pénztári számlát érintő kifizetés igényléséig kell elvégezni, mivel pénztári szolgáltatás csak a személyes átvilágítási intézkedések elvégzését követően lehetséges.

A személyes átvilágítás során az Azonosítási adatlap mellett kötelező az azonosító okmányokat lemásolni, és kötelező a kiemelt közszereplői nyilatkozat megtétele (a nemleges nyilatkozat is).

Pénztártag személyes azonosítása
A Pmt. értelmében Pénztárunk részére is kötelező, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári Pénztártagokat átvilágítsa, azaz a Pénztártagok személyes azonosítását elvégezze, az azonosítás alapján adataikat rögzítse (ügyfél-átvilágítás).
Az átvilágítás során a Pénztártagnak személyesen be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakcímkártyáját.
A belépéskor (tagsági jogviszony létesítésekor) személyesen nem azonosított Pénztártagok számlájáról a Pénztártag, illetve Kedvezményezettje személyes ügyfél-átvilágítás lefolytatásáig kifizetés (pl. szolgáltatás, hozam felvétele, átlépés, kilépés) nem teljesíthető.
Az azonosítási adatlap letölthető a honlapról.

Az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pénztár képviselője a bemutatott azonosító okmányokról köteles másolatot készíteni!
Az ügyfél (pénztártag, kifizetést igénylő kedvezményezett) köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Pmt. alapján kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.

Kedvezményezett személyes azonosítása
A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes azonosítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

Személyes ügyfél-átvilágítás az alábbi helyeken történhet
• Pénztárunk ügyfélszolgálatán (1132 Budapest, Váci út 36-38.) személyes megjelenés útján
• Generali pontokon
• Közjegyző előtt, személyes megjelenés útján, ekkor a közjegyző a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá az Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal kell ellátnia. Ez esetben a közjegyző által hitelesített és záradékkal ellátott eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni. Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.
• Magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt személyes megjelenés útján. Ez esetben a külképviseleti tisztviselő által hitelesített eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni.

Munkáltató személyes azonosítása
A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező.
A Pénztár az érintett munkáltatókat levélben tájékoztatja a tennivalókról.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-04390000

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!