Slider kategória bejegyzései

Adóbevallási segédlet a 2023. évről szóló 23SZJA jelű bevallás kitöltéséhez

A postázott adóigazolásunkban található táblázat 4. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 131.sorába (Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a) kell beírni, az adókedvezmény – alábbiakban részletezett – felső határának figyelembevételével.

Az önkéntes nyugdíjpénztári, valamint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári adókedvezmények együttes összegének felső határa 150 000 Ft/év lehet.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóváíratni, az adóbevallás 137. sorában tüntesse fel. Pénztárunk adatai a következők:

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

adószám: 18215625-1-42

bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000.

Az érvényesített adókedvezményt az adóhatóság az Ön által adóbevallásában megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett számlájára utalja. Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága a rendelkezés megtételének időpontjában fennáll, vagy már azért nem pénztártag, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt (utóbbi eset fennállását az adóbevallás megfelelő sorában jelölnie kell).

A táblázat 5. pontjában található összeget az adóbevallás 19. sorának (Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 13%-os szocho megfizetésére) „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 89%-át kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 5. sorában található összeg 89%-ának a 13%-át, mint szociális hozzájárulási adót az adóbevallás 23SZJA-09 sorszámú lap 293. sorának „f” és „g” oszlopában fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 6. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65. sorában (A kifizetők által levont adóelőleg összege) kell szerepeltetni.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2024. január 1-től változnak a tagdíjfelosztási arányok és az alaptagdíj

Változások az Alapszabályban 2023.12.18-ától:

Alapszabály

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, 2024. január 1-jétől változik az egységes tagdíj összege, illetve a befizetett tagdíjak tartalékok közötti felosztásának aránya.

Az alaptagdíj összege: 8.000Ft/hó, 96.000Ft/év

A tagdíjak tartalékok közötti felosztása:

A módosítással a Pénztár egy részről törekszik a megtakarítások értékállóságának biztosítására, más részről még mindig alacsony alaptagdíjjal működik és az egyik legkedvezőbb felosztási arányokat alkalmazza. Az éves befizetések 150.000Ft feletti részére mindössze 4% kerül a működési tartalékba és fontos, hogy a magasabb tagdíjfizetés magasabb adókedvezmény igénybevételére jogosít, ami – az adójóváírást követően – növeli a nyugdíjcélú megtakarítások összegét.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár