Pénztártagoknak kategória bejegyzései

Adókedvezmény

Az Önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre évente 20% személyi jövedelem adó-visszatérítés igényelhető:
– a Tag által teljesített egyéni tagdíj befizetésekre; a teljes befizetett (azaz nem csak a tagi számlán jóváírt) összeg után,
– 2019-től a munkáltató által átvállalt tagdíj összeg után,
– munkáltatói támogatások összege után.

A visszatérítés mértéke maximum évi 150 000 Ft.

A visszaigényelhető kedvezményt az adóhatóság – a Pénztártag által az adóbevallásában megjelölt – önkéntes pénztárba utalja, az a Tag egyéni nyugdíjszámláján 100%-ban jóváírásra kerül, így ez tovább növeli az éves nyugdíjcélú megtakarítását.

Eseti jelleggel évente többször is bármikor kiegészíthető az éves tagdíjbefizetés a maximális adókedvezményt elérése érdekében. Év elején a Pénztár adóigazolást küld az előző évben teljesített befizetésekről.

Aktuális egyenlegéről, éves befizetéseiről itt tájékozódhat.

Önkéntes nyugdíj-, egészség-, és önsegélyező pénztári befizetések után évente összesen legfeljebb 150 000 forint az adó-visszatérítés maximális összege.
Több önkéntes pénztári tagság esetén is csak olyan önkéntes pénztári számlára kérhető az adó-visszatérítés, amelyre a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító befizetés történt.

Hozamadatok

2023

2022

2021

2020

Bruttó hozamráta:
A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.
Nettó hozamráta:
A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel kapcsolatos költségek levonása után kapott hozamráta. (Az egyéni számlákon ennek idő és vagyonarányos része kerül jóváírásra hozamként.)
Referencia hozamráta:
A pénztár a Befektetési politikájában meghatározza, hogy az egyes portfoliók milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánják befektetni az adott portfolió vagyonát. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az un. referenciaindexet, amely a kezelt portfolió összetételét jellemző, összetételét tükröző tőkepiaci index, vagy több tőkepiaci index kombinációja. Ez az un. benchmark, amellyel összehasonlítható a vagyonkezelői teljesítmény (a bruttó hozam).
Átlagos 10/15 éves hozamráták:
A megfelelő hozamráták mértani átlagolásával számított 10/15 éves átlagos hozamráta érték.


Bővebben a Pénztár Befektetési Politika, illetve Választhatós Portfóliós szabályzatában tájékozódhat.

2019

2018

2017

2016

2015

2014