Tagi kölcsön

Tudta Ön, hogy önkéntes nyugdíjpénztári tagjaink egyszerűen és kedvező feltételekkel igényelhetnek tagi kölcsönt?

 

Az alábbi – jogszabályban előírt – feltételek alapján biztosítjuk a kölcsönfelvételi lehetőséget:

· Tagi kölcsön olyan pénztártagnak nyújtható, aki legalább 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, továbbá korábbi tagi kölcsön igényléseiből fennálló fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette,
· A kölcsön igénylését megelőző évben a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett,
· A folyósítható tagi kölcsön összege elérheti a tag egyéni számláján a kölcsönfolyósítás időpontjában nyilvántartott megtakarítás akár 30%-át, de nem lehet kevesebb, mint 30 000 Ft,
· A tagi kölcsön futamideje 1 év.

 

A tagi kölcsön igénylésének folyamata:

· Kérjük, töltse le honlapunkról a Tagi kölcsön igénylőlapot,
· Kitöltés után küldje el a nyomtatványt az alábbi címre: Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, Budapest 1930,
· A Pénztár a beérkezett tagi kölcsön igényt legfeljebb 30 napon belül elbírálja,
· Az elbírált kölcsönről szerződést készítünk, melyet aláírásra megküldünk Önnek,
· A tagi kölcsönt az Ön által aláírt Tagi kölcsön szerződés Pénztárunkhoz való beérkezését követő 10 munkanapon belül folyósítjuk.

 

Mielőtt kitölti a tagi kölcsönigénylő formanyomtatványt kérjük, olvassa el az alábbi információkat:

· A kölcsönigénylés elbírálása a számviteli rendért felelős vezető illetve a jogtanácsos hatásköre, akik a kölcsönnyújtás feltételeinek megléte és a Pénztár kölcsönnyújtási lehetőségei figyelembevételével döntenek a kölcsönösszeg folyósításáról.
· A kölcsön folyósítási díja: 4000 Ft,
· A tagi kölcsön kamata a kölcsön elbírálásakor érvényben lévő jegybanki alapkamat + 5%, amelyet a folyósításkor levon a Pénztár,
· A kölcsönösszeget lejáratkor kell egy összegben visszafizetni.
· Amennyiben a kölcsön a lejáratát követő 30 napon belül felszólítás ellenére sem kerül visszafizetésre, a Pénztár a kölcsön összegét és annak kamatterhét automatikusan levonja a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott megtakarításból, mely után a pénztártagnak személyi jövedelemadó és 22%-os EHO fizetési kötelezettsége keletkezik.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10702019-65895993-52000001

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről www.mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!