Munkáltatói hozzájárulás 2019-es adózási szabályai

Béren kívüli juttatási rendszer

Egy vállalat eredményességében a képzett munkaerő mellett a munkatársak hosszú távon, gyakorlatban megszerzett tapasztalata is döntő fontosságú. Az értékes munkaerő megtartása egyre nagyobb szerepet kap a vállalat életében, ehhez azonban a versenyképes fizetés önmagában gyakran nem elegendő. Az alkalmazottak kötődésének erősítésére, lojalitásuk növelésére elterjedt megoldás béren kívüli juttatási rendszer alkalmazása, melyek közül az Önkéntes Nyugdíjpénztár az egyik legnépszerűbb elem.

A pénztári tagdíj-hozzájárulással a munkáltató támogathatja a munkavállalói öngondoskodást, segítve ezzel a munkavállalók nyugdíjcélú megtakarításainak gyarapítását.

A munkáltatónak 2019-től is van lehetősége munkavállalói részére önkéntes pénztári befizetést teljesíteni, azonban a különböző juttatási formák adózása jelentősen változott. A támogatás befizetésére az alábbi lehetőség kínálkoznak:

  • munkáltatói tagdíjátvállalásként; vagy
  • munkáltatói adományként.

 

A Munkáltatónak azért is érdemes a juttatás választhatóságában gondolkodnia, mivel mindegyik esetében a juttatás mértéke magasabb, mint a dolgozó részére adható munkabér, „így kerülhet a legmagasabb összeg a munkavállaló zsebébe”.

A táblázatban a különböző módon történő tagdíjbefizetések levezetése látható, munkáltatói költség és munkavállalói nettójuttatás oldalról is.

A könnyebb összehasonlítás érdekében kiindulásként minden alkalommal egységesen a munkáltató összes költségnek a 120.000Ft/év/munkavállalót vettük alapul (10.000Ft/hó/fő).

A Munkáltatói tagdíjátvállalás és a Munkáltatói adomány

Munkáltatói tagdíj átvállalás:
A munkáltató által minden legalább 6 hónapja alkalmazásban álló munkatárs részére, egyenlő arányban vagy mértékben, jövedelemarányos vagy fix tagdíjbefizetés, tagonként havonta összeghatár nélkül adható.

Meghatározott munkavállalói kör támogatása, az adomány:
A munkáltatónak a rendszeres pénztári hozzájáruláson felül lehetősége van – eseti adomány formájában – egy preferált munkavállalói kört is támogatni.

Munkáltatói tagdíjátvállalás és munkáltatói adomány

  • A pénztártag a részére fizetett munkáltatói tagdíjak illetve adományok után jövedelemként adózik, azonban a tag jogosult igénybe venni a 20%-os adókedvezményt, az évi 150e Ft-os felsőkorlát mértékéig.
  • Munkáltatói tagdíj esetén a befizetések alapok közötti felosztása a tagdíjfelosztás szabályai szerint történnek;
  • Adomány esetén a befizetések pénztári terheit a Munkáltató és a Pénztár között előzetesen megkötött Támogatói szerződés tartalmazza;
  • A Munkáltató Munkáltatói tagdíjfizetési vagy/és Adományozási szerződést köt a Pénztárral, a szerződés a pénztár és a munkáltató között – tagdíjfizetési kötelezettség átvállalására vonatkozóan – jön létre, a pénztártagság a munkavállalóra illetve az ő egyéni számla-vezetésére vonatkozik.
  • A munkáltatói tagdíj és az adomány minden esetben a munkavállaló pénztártag egyéni számlájára kerül, így annak felhasználásáról a munkavállaló dönt;
  • A munkáltató a munkáltatói tagdíj vagy adomány esetében a munkavállaló közterheit levonja és a levonás utáni összeget utalja a tag pénztári számlájára;
  • A Pénztár a munkáltatói tagdíj vagy adomány összegéről a következő évben Adóigazolást küld a munkavállaló részére.