Fontos! Adategyeztetés

2017 júniusában hatályba lépett és 2019. június 25-én módosított és hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint 2019. október 31-ig a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár köteles elvégezni Pénztártagjai teljeskörű ügyfél-átvilágítását.

Abban az esetben, ha az Ön átvilágítása még nem történt meg vagy adatai nem felelnek meg a valóságnak, esetleg hiányosak, kérjük, hogy a honlapunkról letölthető Adatmódosító nyilatkozaton pótolja. Az Adatmódosító nyilatkozatot kitöltve, aláírva küldje meg a Pénztár részére e-mail üzenetben a nyugdijpenztar.hu@generali.com címre vagy postai úton a 6713 Szeged, Pf. 97 címre. (Amennyiben időközben megszűnt tagsági jogviszonya, akkor nincs szükség adatai utólagos aktualizálására, kérjük ezt a részt tekintse tárgytalannak.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján
• a Pénztár az egyéni számla megnyitására jogosult, amíg az ügyfél / tényleges tulajdonos személy-azonosságát igazoló ellenőrzés meg nem történt, ennek hiányában a Pénztár nem nyújthat,
• a Pénztár köteles biztosítani, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az azonosítás alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek.

Ennek érdekében a Pénztár – legalább ötévente – köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.

A jogszabály szerint a tagsági jogviszony fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról!