Meghívó küldöttközgyűlésre 2019.12.16.

M E G H Í V Ó

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Küldöttközgyűlésére

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 1407-es tárgyaló

Időpont: 2019. december 16-án 11 óra 30 perc

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2019. december 16-án 11 óra 45 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

  1. A 2020-2022 éves pénzügyi terv elfogadása
  2. Vagyonkezelő beszámolója
  3. Tájékoztatás a pénztári befektetési politikáról
  4. Alapszabály módosítása
  5. Felügyeleti határozat ismertetése
  6. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az  Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik.  A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2019. december 9-13. között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2019. november

Lengyel Márk
 Igazgatótanács elnöke