Meghívó küldöttközgyűlésre 2019.05.27.

M E G H Í V Ó

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Küldöttközgyűlésére

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305-ös tárgyaló

Időpont: 2019. május 27-én 14 óra 30 perc

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2019. május 27-én 14 óra 45 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. Döntés alapok közötti rendezésről
 2. 2018-as éves beszámoló elfogadása:
  • az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
  • az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
  • Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  • A 2018. éves beszámoló elfogadása
 3. Alapszabály módosítása
 4. Választható Portfóliós szabályzat módosítása
 5. Vezető tisztségviselők megválasztása
 6. Vezető tisztségviselők díjazása
 7. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az  Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik.  A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2019. május 20-23 között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2019. május       

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke