Adóigazolási segédlet

A Pénztár által megküldött adóigazolás táblázatának 4. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 131. sorába (Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a) kell beírni, az adókedvezmény felső határának figyelembevételével.

Az önkéntes nyugdíjpénztári, valamint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári adókedvezmények együttes összegének felső határa 150 000 Ft/év lehet.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, azt az adóbevallás 137. sorában tüntesse fel.

Pénztárunk adatai:
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
adószám: 18215625-1-42
bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000.

Az érvényesített adókedvezményt az adóhatóság az Ön által az adóbevallásában megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett számlájára utalja (amennyiben az adóévben oda tagdíjfizetés történt, és ha nincs tartozása az adóhatóság felé). Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága a rendelkezés megtételének időpontjában fennáll, vagy már azért nem pénztártag, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt (utóbbi eset fennállását az adóbevallás megfelelő sorában jelölnie kell).

A táblázat 5. és 6. pontjaiban található adatok összegét az adóbevallás 15. sorának (Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 17,5%-os szocho megfizetésére) „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 85%-át kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 5. és 6. sorában található összeg 85%-ának a 17,5%-át, mint szociális hozzájárulási adót az adóbevallás 19SZJA-09 sorszámú lap 293. sorának „f” és „g” oszlopában fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 7. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65. sorában (A kifizetők által levont adóelőleg összege) kell szerepeltetni.

Figyelemfelhívás, ha a táblázat 5. sorában 0 forintnál nagyobb összeg szerepel!

Amennyiben Önnek 2019.06.30.-ig a Pénztár olyan szolgáltatást nyújtott, mely SZJA kötelezettséget vont maga után (kilépés, pénzkivonás) kifizetéskor a Pénztár a hatályos jogszabályoknak megdelelően számolta ki és vonta le a személyi jövedelemadó (szja) előleget. Mivel az adószámítás és bevallás szabályai 2019.07.01.-től módosultak, ez érinti a teljes 2019-es adóévre az adóbevallásban az szja és a szociális hozzájárulási adó (szocho) kiszámításának módszerét: ez a fizetendő adó összegében a szocho esetében csökkenést, míg az szja esetén utólagos fizetési kötelezettséget eredményez.