Adóbevallási segédlet

A postázott adóigazolásunkban található táblázat 2. és 4. pontjaiban található adatok összegét az adóbevallás 15. sorának (Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 19,5%-os eho megfizetésére) „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 84%-át kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 2. és 4. sorában található összeg 84%-ának a 19,5%-át, mint egészségügyi hozzájárulást az adóbevallás 18SZJA-09 sorszámú lapján fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 3. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 131. sorába (Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a) kell beírni, az adókedvezmény – alábbiakban részletezett – felső határának figyelembevételével.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóváíratni, az adóbevallás 131. sorában tüntesse fel. Pénztárunk adatai a következők:

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
adószám: 18215625-1-42
bankszámlaszám: 10918001-00000097-04390000.

A táblázat 5. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65. sorában (A kifizetők által levont adóelőleg összege) kell szerepeltetni.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagként Ön a következő adókedvezmény igénybevételére jogosult 2018. év vonatkozásában.

Egyéni befizetéseire, a kapott támogatásokra és adományokra 20% adókedvezményt vehet igénybe. Az önkéntes nyugdíjpénztári, valamint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári adókedvezmények együttes összegének felső határa 150 000 Ft/év lehet.

Az érvényesített adókedvezményt az adóhatóság az Ön által adóbevallásában megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett számlájára utalja. Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága a rendelkezés megtételének időpontjában fennáll, vagy már azért nem pénztártag, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt (utóbbi eset fennállását az adóbevallás megfelelő sorában jelölnie kell).

2018-ban az egyéni tagdíjbefizetések után igénybe vehető adókedvezmény mértéke továbbra is 20%, a visszaigényelhető adókedvezmény összege évi 150 000 Ft marad.