Nyugdíjrendszer

Fiatal korunkban nehéz elképzelni, hogy öt év múlva merre tart karrierünk, tíz év múlva hogy fogják hívni a gyermekünket, vagy húsz év múltán ránk ismernek-e még osztálytársaink. Fiatalon azt is nehéz elképzelni, hogy valamikor nyugdíjasok leszünk és több évtizednyi munka után nehézséget jelenthet a nyugdíjunkból való megélhetés.

 

Társadalombiztosítás

Felosztó-kirovó elven működő rendszer, melynek lényege, hogy a munkaképes lakosság mindenkori befizetett nyugdíjjárulékából kerülnek kifizetésre a nyugdíjjogosultak járadékai.

A társadalombiztosítási rendszer jellemzői:
· az átlagéletkor növekedése miatt megnőtt a nyugdíjasok száma
· a születések csökkenésével csökkent a foglalkoztatottak száma

Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb aktív dolgozónak kell(ene) egyre több nyugdíjast eltartani, így nyugdíjunk mértéke jelentősen elmaradhat dolgozó éveinkben szerzett jövedelmünktől.

 

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár a nyugdíjcélú öngondoskodás és előtakarékosság egyik legkedvezőbb formája.

A tőkefedezeti elven működő önkéntes nyugdíjpénztárba bárki beléphet és anyagi lehetősége szerint megtakarítása egy részét a pénztárhoz fizetheti be. A tagok egyéni számláján lévő hozamokkal növelt összeget meghatározott idő letelte után egy összegben, vagy járadék formájában lehet felvenni.

Mivel az állam is méltányolja a társadalombiztosítás hiányosságait korrigáló megoldást, így jelentős adókedvezménnyel segíti az öngondoskodás e formáját.

 

Érdemes tudni

 

Az önkéntes nyugdíjpénztár működése
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál egyéni számlát vezetünk minden pénztártagunk részére, amelyre Ön nyugdíjcélú megtakarításait fizetheti be. A nyugdíjszámláján lévő összeget vagyonkezelőnk befekteti és mi az elért hozamot is jóváírjuk Önnek.

Nyugdíjszolgáltatás
Amikor Ön megszerzi a nyugdíjjogosultságot, egyéni számlájának egyenlegét egy összegben vagy különböző típusú járadékok formájában adó- és járulékmentesen veheti fel. 2013.01.01-je után belépett Pénztártagok esetében a kifizetés adómentességéhez szükséges a 10 éves tagsági jogviszony megléte.
Szolgáltatások:
· egy összegű,
· részletkifizetés,
· határozott, az Ön választása szerint 5-25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente újraszámított járadék, illetve ütemezett pénzkivonás formájában,
· az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe,
· a tagdíjat tovább fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,
· az egyéni nyugdíjszámlán felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti.

10 év után felhasználható
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást legkorábban a befizetésektől számított 10 év után lehet felvenni. Amennyiben a pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de nyugdíjbamenetel előtt kívánja felvenni a megtakarítást, személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a felvett összeg tőke része után (az egyéni számlán termelt hozam adómentesen vehető fel).

Banki hitelfedezet
10 éves tagsággal rendelkező pénztártagjaink egyéni nyugdíjszámlájuk egyenlegének 50%-át banki hitelfedezetként felhasználhatják.

Tagi kölcsön igényelhető
A tagi kölcsön legalább hároméves tagsági jogviszony után igényelhető, a pénztártag nyugdíjszámla-egyenlegének 30%-áig. A maximális futamidő 12 hónap, a folyósítási díj 4 000 Ft, a kamat pedig a jegybanki alapkamat + 5%.

Adókedvezmény vehető igénybe
Az Ön egyéni tagdíjbefizetéseire 20% adókedvezmény vehető igénybe, amelynek mértéke éves szinten 150 000 Ft lehet. A visszaigényelt adókedvezmény pedig nyugdíjszámláján 100%-ban jóváírásra kerül.

Örökölhető
A belépési nyilatkozaton kedvezményezetteket jelölhet meg, akik tragédia esetén az egyéni számláján összegyűjtött megtakarítását hagyatéki eljárás nélkül öröklik.

A tagdíjfizetést munkáltatója részben, vagy egészben átvállalhatja.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 97. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10702019-65895993-52000001

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ep.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-ONYP.pdf Az MNB ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről www.mnb.hu/letoltes/12-2016-vpr.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!